CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Nhập khẩu máy móc, thiết bị thuê mượn thực hiện hợp đồng gia công có được miễn thuế?

19:03 - 21/02/2023

(Chinhphu.vn) - Luật Thuế xuất khẩu (XK), thuế nhập khẩu (NK) quy định, mượn máy móc, thiết bị của bên đặt gia công để thực hiện hợp đồng gia công sẽ được miễn thuế NK.

Nhập khẩu máy móc, thiết bị thuê mượn thực hiện hợp đồng gia công có được miễn thuế? - Ảnh 1.

Trả lời vướng mắc của Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Hà Nội liên quan đến chính sách thuế đối với hàng hóa NK phục vụ gia công hàng XK, Tổng cục Hải quan cho biết Luật Thuế XK, thuế NK quy định, mượn máy móc, thiết bị của bên đặt gia công để thực hiện hợp đồng gia công sẽ được miễn thuế NK.

Cụ thể, điểm a khoản 9 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK quy định: Máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập, tái xuất để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định hoặc phục vụ gia công cho thương nhân nước ngoài được miễn thuế.

Ngoài ra, liên quan đến quyền và nghĩa vụ của bên nhận gia công, khoản 4 Điều 182 Luật Thương mại quy định: Trường hợp nhận gia công cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, bên nhận gia công được miễn thuế NK đối với máy móc, thiết bị, nguyên liệu, phụ liệu, vật tư tạm NK theo định mức để thực hiện hợp đồng gia công theo quy định của pháp luật về thuế.

Cũng tại khoản 6 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK và điểm c khoản 1 Điều 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Hàng hóa NK để gia công theo hợp đồng gia công được miễn thuế XNK gồm máy móc, thiết bị NK được thỏa thuận trong hợp đồng gia công để thực hiện gia công.

Đặc biệt, việc thuê, mượn hoặc tặng máy móc, thiết bị để thực hiện hợp đồng gia công phải được thỏa thuận trong hợp đồng theo quy định Điều 41 Nghị định 69/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Đồng thời, theo khoản 1 Điều 3 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định máy móc, thiết bị là một kết cấu hoàn chỉnh, gồm các chi tiết, cụm chi tiết, bộ phận có liên kết với nhau để vận hành, chuyển động theo mục đích sử dụng được thiết kế thì cũng sẽ được xem xét miễn thuế.

Đối chiếu với các quy định hiện hành, Tổng cục Hải quan cho biết, bên nhận gia công được thuê, mượn máy móc, thiết bị của bên đặt gia công để thực hiện hợp đồng gia công; máy móc được miễn thuế NK.

Tuy nhiên, với trường hợp hàng hóa NK cụ thể là ma nơ canh của Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Hà Nội không phải là máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động gia công, do đó không thuộc đối tượng miễn thuế NK theo quy định.