CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Nghị định 30/2023/NĐ-CP: "5 siết", "5 mở" kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

18:38 - 17/06/2023

(Chinhphu.vn) - Hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới hiện nay có 5 quy định “siết” và 5 quy định “mở” để giúp quản lý chặt chẽ, tạo thuận lợi hơn cho các đơn vị tham gia hoạt động này.

Quản lý chặt chẽ, tạo thuận lợi hơn cho các đơn vị tham gia kiểm định

Ngày 8/6/2023, Chính phủ Nghị định 30/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Theo ông Nguyễn Văn Phương, Phó Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới - Cục Đăng kiểm Việt Nam, hầu như các Điều quy định tại Nghị định 139 đều được sửa đổi tại Nghị định 30. 

Tuy nhiên, tựu chung lại, về hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới hiện nay có 5 quy định “siết” và 5 quy định “mở” để một mặt giúp quản lý chặt chẽ, mặt khác cũng tạo thuận lợi hơn cho các đơn vị tham gia hoạt động này.

Trong đó, 5 quy định "siết" gồm: 

1- Quản lý chặt chẽ hơn việc cấp phép cho các đơn vị đăng kiểm khi yêu cầu bổ sung thêm văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan có thẩm quyền của địa phương; 

5- Phân cấp rõ ràng, minh bạch về trách nhiệm quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương trong việc cấp phép, quản lý hoạt động các đơn vị đăng kiểm, đăng kiểm viên; 

3- Quy định chặt chẽ, rõ ràng hơn về cơ cấu tổ chức, nhân lực của đơn vị đăng kiểm, làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị, phụ trách bộ phận kiểm định, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ; 

4- Tăng chế tài xử lý vi phạm của đơn vị đăng kiểm, đăng kiểm viên để tăng tính răn đe;

5- Tăng trách nhiệm của đơn vị đăng kiểm, ràng buộc trách nhiệm của tổ chức thành lập đơn vị đăng kiểm nếu để xảy ra sai phạm.

5 quy định "mở" gồm: 

1- Các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô, các đơn vị vận tải, các đơn vị đăng kiểm của công an, quân đội có thể tham gia cung cấp dịch vụ kiểm định (khi được sự cho phép của Bộ trưởng Công an, Bộ trưởng Quốc phòng); 

2- Các lực lượng công an, quân đội được tham gia hỗ trợ hoạt động kiểm định xe cơ giới dân sự trong trường hợp cấp bách; 

3- Điều chỉnh số lượng nhân sự tối thiểu trong dây chuyền nhằm giảm nguy cơ dừng hoạt động đồng thời khuyến khích các đơn vị đăng kiểm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; 

4- Điều chỉnh giảm thời gian thực tập nghiệp vụ đối với các trường hợp đã có kinh nghiệm làm việc trực tiếp tại cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô;

5- Bãi bỏ quy định khống chế số lượng xe kiểm định trong ngày của đơn vị đăng kiểm nhằm phát huy tối đa sự chủ động, linh hoạt của các đơn vị đăng kiểm.

Cơ sở bảo hành, bảo dưỡng tham gia kiểm định xe cần điều kiện nào?

Để tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng cũng phải cam kết làm việc 5 ngày/tuần, tối thiểu 8 giờ/ngày, đồng thời, tuân thủ các điều kiện về cơ sở vật chất và điều kiện về cơ cấu tổ chức, nhân lực chung của một trung tâm đăng kiểm thông thường.

Cụ thể, về cơ sở vật chất, mặt bằng đơn vị đăng kiểm là nơi dùng để bố trí các công trình phục vụ việc kiểm định xe cơ giới trên cùng một khu đất, có diện tích tối thiểu sử dụng cho hoạt động kiểm định là 1.250m2 đối với đơn vị đăng kiểm có một dây chuyền kiểm định loại I; 1.500m2 đối với đơn vị đăng kiểm có một dây chuyền kiểm định loại II và 2.500m2 đối với đơn vị đăng kiểm có hai dây chuyền kiểm định.

Đối với đơn vị đăng kiểm có từ 3 dây chuyền kiểm định trở lên thì diện tích sử dụng cho hoạt động kiểm định từ dây chuyền thứ 3 trở lên tăng thêm tương ứng cho mỗi dây chuyền không nhỏ hơn 625m2.

Đồng thời, phải đáp ứng quy định về xưởng kiểm định với kích thước thông xe tối thiểu (dài x rộng x cao) là 30 x 4 x 3,5 (m) đối với xưởng chỉ có một dây chuyền kiểm định loại I; Kích thước 36 x 5 x 4,5 (m) đối với xưởng kiểm định chỉ có một dây chuyền kiểm định loại II.

Đối với xưởng kiểm định có nhiều dây chuyền kiểm định bố trí cạnh nhau thì khoảng cách giữa tâm các dây chuyền kiểm định không nhỏ hơn 4m và khoảng cách từ tâm dây chuyền ngoài cùng đến mặt trong tường bao gần nhất của xưởng kiểm định không nhỏ hơn 2,5m.

Trong trường hợp dây chuyền kiểm định bố trí tại nhiều xưởng kiểm định thì tổng chiều dài tối thiểu các xưởng kiểm định phải bằng chiều dài tương ứng với loại dây chuyền quy định tại điểm a, điểm b khoản này.

Đối với quy định về dây chuyền kiểm định phải được bố trí, lắp đặt các thiết bị kiểm tra và dụng cụ kiểm tra phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ GTVT ban hành, đảm bảo kiểm tra được đầy đủ các hệ thống, tổng thành, chi tiết của xe cơ giới tham gia giao thông để đảm bảo chất lượng ATKT & BVMT theo quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Điều kiện về cơ cấu tổ chức, đơn vị đăng kiểm phải có tối thiểu các bộ phận: Ban lãnh đạo; bộ phận văn phòng; bộ phận kiểm định.

Về nhân lực của đơn vị đăng kiểm gồm lãnh đạo đơn vị, phụ trách dây chuyền kiểm định, đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ. Trong đó, có tối thiểu 1 lãnh đạo đơn vị đủ điều kiện ký giấy chứng nhận kiểm định; tối thiểu 1 đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao phụ trách dây chuyền kiểm định; Mỗi dây chuyền kiểm định phải có tối thiểu 2 đăng kiểm viên đảm bảo thực hiện đủ các công đoạn kiểm định; có nhân viên nghiệp vụ.

Ông Nguyễn Văn Phương cho biết, với quy định mới về nhân lực đăng kiểm, một đăng kiểm viên bậc cao có thể phụ trách nhiều dây chuyền kiểm định và một trung tâm đăng kiểm có thể chỉ cần 1 đăng kiểm viên bậc cao để hoạt động.

Từ đó, khuyến khích các đơn vị đăng kiểm tăng cường đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ hoạt động kiểm định.