CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Ngành Thuế đẩy mạnh phòng chống gian lận hoá đơn

18:41 - 10/11/2022

(Chinhphu.vn) - Tổng cục Thuế yêu cầu các cơ quan Thuế địa phương nâng cao nhận thức trong công tác quản lý và phòng chống gian lận hóa đơn.

Ngành Thuế đẩy mạnh phòng chống gian lận hoá đơn - Ảnh 1.

Hành vi gian lận hoá đơn còn diễn biến phức tạp.

Thời gian qua, ngành Thuế đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, thanh tra, kiểm tra thuế và phối hợp với các cơ quan chức năng để ngăn chặn các tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi trốn thuế, gian lận thuế, gian lận hoá đơn,... nhằm trục lợi bất chính, đặc biệt là trong việc triển khai hoá đơn điện tử. Nhờ đó đã tạo sự răn đe, cảnh tỉnh cho các đối tượng và củng cố, tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý thuế.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy hiện tượng lợi dụng sự thông thoáng trong các chính sách, pháp luật của Nhà nước để trục lợi vẫn còn có những diễn biến phức tạp. Điều này đặt ra nhiều thách thức và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, nhất là đối với các hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng để chiếm đoạt tiền thuế của ngân sách nhà nước.

Rà soát hàng ngày trên hệ thống hóa đơn điện tử

Để tiếp tục đấu tranh, phòng ngừa gian lận về hành vi mua, bán trái phép hóa đơn, Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bám sát các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế.

Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan Thuế địa phương tiếp tục quán triệt toàn bộ các đơn vị và công chức thuộc phạm vi quản lý nâng cao nhận thức trong công tác quản lý hóa đơn phòng chống gian lận hóa đơn, đặc biệt là công chức được giao nhiệm vụ chuyên quản lý người nộp thuế để kịp thời thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế đề nghị các cục thuế căn cứ quy định pháp luật và thực tế tình hình quản lý thuế trên địa bàn để tổ chức giao nhiệm vụ tới từng công chức, từng đội, từng phòng chức năng, định kỳ hàng ngày tiến hành rà soát trên hệ thống hóa đơn điện tử để kịp thời phát hiện người nộp thuế có rủi ro cao trong sử dụng hóa đơn, trường hợp phát hiện người nộp thuế có dấu hiệu bất thường trong việc xuất hóa đơn thì kịp thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế theo quy định của pháp luật.

Lưu ý giám sát trọng điểm các doanh nghiệp có nhiều yếu tố rủi ro cao

Cùng với đó, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan Thuế trong việc xác minh hóa đơn, phân công, xử lý, phê duyệt, trả lời yêu cầu xác minh hóa đơn, cảnh báo rủi ro, kịp thời xem xét, xử lý vi phạm trong hoạt động mua bán hóa đơn trái phép.

Các cục thuế cũng phải đẩy mạnh áp dụng quy định về phân loại mức độ rủi ro theo quy định để có các biện pháp xử lý phù hợp đối với những doanh nghiệp có rủi ro. Thực hiện lập danh sách người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro cao về thuế để thực hiện quản lý thuế theo quy định, đặc biệt lưu ý giám sát trọng điểm các doanh nghiệp có nhiều yếu tố rủi ro cao.

Trong quá trình rà soát, xác định doanh nghiệp có rủi ro cao, cơ quan Thuế cần tiếp tục chủ động và kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn như cơ quan Công an, Kế hoạch Đầu tư,... để xử lý ngay những vi phạm trong hoạt động mua bán hóa đơn trái phép.