Bổ nhiệm nhân sự 2 bộ, ngành

12/01/2023 17:26

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính. Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm nhân sự một số cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Bổ nhiệm nhân sự 2 bộ, ngành - Ảnh 1.

Ngày 12/1, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Kim Anh đã trao Quyết định số 35/QĐ-NHNN ngày 06/01/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Hiển, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, giữ chức vụ Kiểm soát viên phụ trách chung Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam, kể từ ngày 10/01/2023. Thời hạn giữ chức vụ của Nguyễn Đình Hiển là 03 năm, kể từ ngày được điều động và bổ nhiệm.

Bổ nhiệm nhân sự 2 bộ, ngành - Ảnh 2.

Ngày 11/1, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Kim Anh đã trao quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc điều động và bổ nhiệm ông Lê Việt Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Bổ nhiệm nhân sự 2 bộ, ngành - Ảnh 3.

Bổ nhiệm nhân sự Nhà máy In tiền Quốc gia

Ngày 10/1, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố và trao các Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên – Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, thành viên Ban Kiểm soát, Nhà máy In tiền Quốc gia.

Tại Quyết định số 17/QĐ-NHNN ngày 05/01/2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Long, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành Nhà máy In tiền Quốc gia, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên - Tổng Giám đốc Nhà máy In tiền Quốc gia thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, kể từ ngày 10/01/2023.

Tại Quyết định số 19/QĐ-NHNN ngày 05/01/2023, Thống đốc NHNN quyết định bổ nhiệm bà Phan Thị Hồng Thắm, Kế toán trưởng Nhà máy Nhà máy In tiền Quốc gia, giữ chức Phó Tổng Giám đốc Nhà máy In tiền Quốc gia thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, kể từ ngày 10/01/2023.

Tại Quyết định số 23/QĐ-NHNN ngày 06/01/2023, Thống đốc NHNN quyết định bổ nhiệm ông Trần Duy Dũng, Trưởng phòng Kế hoạch và điều độ sản xuất thuộc Nhà máy Nhà máy In tiền Quốc gia, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Nhà máy In tiền Quốc gia thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, kể từ ngày 10/01/2023.

Tại Quyết định số 24/QĐ-NHNN ngày 06/01/2023, Thống đốc NHNN quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Yên, Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ thuộc Nhà máy Nhà máy In tiền Quốc gia, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Nhà máy In tiền Quốc gia thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, kể từ ngày 10/01/2023.

Tại Quyết định số 36/QĐ-NHNN ngày 06/01/2023, Thống đốc NHNN quyết định điều động, bổ nhiệm ông Chu Sỹ Thế, Trưởng phòng phòng Kiểm toán Công nghệ thông tin và ngoại hối thuộc Vụ Kiểm toán nội bộ, giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Nhà máy In tiền Quốc gia thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, kể từ ngày 10/01/2023.

Thời hạn giữ chức vụ của các ông bà được bổ nhiệm có tên trên là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.

Bổ nhiệm nhân sự NHNN, Bộ TNMT - Ảnh 1.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên trao quyết định và chúc mừng ông Nguyễn Thạch Đăng.

Chiều 10/1, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên đã trao Quyết định số 3788/QĐ-BTNMT ngày 29/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thạch Đăng, Chánh Văn phòng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023.

Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm một loạt nhân sự mới - Ảnh 1.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trao quyết định và chúc mừng bà Hoàng Thanh Nhàn

Bổ nhiệm Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng

Ngày 9/1, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú đã trao Quyết định số 18/QĐ-NHNN ngày 05/01/2023 về việc điều động và bổ nhiệm bà Hoàng Thanh Nhàn, Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông giữ chức vụ Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng. Thời gian giữ chức vụ của bà Hoàng Thanh Nhàn là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.

Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm một loạt nhân sự mới - Ảnh 2.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng trao các quyết định về tổ chức, nhân sự Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia (CIC).

Bổ nhiệm nhân sự Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia

Cùng ngày, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng đã trao các quyết định về tổ chức, nhân sự Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia (CIC).

Theo đó, Hội đồng quản lý của CIC được thành lập ngày 02/8/2022 theo Quyết định số 1376/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Ngày 06/01/2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký các Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản lý, Thành viên Hội đồng quản lý của CIC.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định điều động và bổ nhiệm ông Tạ Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng thuộc Ngân hàng Nhà nước, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản lý CIC, kể từ ngày 10/1/2023 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Bổ nhiệm bà Phạm Nguyệt Bích - Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu, phát triển và marketing thuộc CIC, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản lý CIC, kể từ ngày 10/01/2023. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm;

Bổ nhiệm ông Trần Đăng Phi - Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc NHNN, giữ chức vụ Thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản lý CIC, kể từ ngày 10/01/2023 cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định;

Bổ nhiệm ông Trần Tuấn Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán, giữ chức vụ Thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản lý CIC, kể từ ngày 10/01/2023. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm;

Bổ nhiệm ông Cao Văn Bình - Tổng Giám đốc CIC, giữ chức vụ Thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản lý CIC, kể từ ngày 10/01/2023.

Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm một loạt nhân sự mới - Ảnh 3.

Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn trao quyết định cho ông Nguyễn Tuấn Anh.

Bổ nhiệm nhân sự Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

Ngày 6/1, Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn đã trao Quyết định số 25/QĐ-NHNN ngày 06/01/2023, của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc giao ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, giữ chức Quyền Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tại Quyết định số 26/QĐ-NHNN ngày 06/01/2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định bổ nhiệm ông Lê Quang Huy, Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng III (Cục III), giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước. Thời hạn giữ chức vụ của ông Lê Quang Huy là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.

Tại Quyết định số 28/QĐ-NHNN ngày 06/01/2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định bổ nhiệm ông Bùi Tuấn Khoa, Trưởng phòng Phòng Thanh tra ngân hàng thương mại cổ phần, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II) thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, giữ chức Phó Cục trưởng Cục II thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước. Thời hạn giữ chức vụ của ông Bùi Tuấn Khoa là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.

 

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Lễ tang đồng chí đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức với nghi thức Quốc tang.

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - THÔNG BÁO LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU VÀ LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Tóm tắt tiểu sử của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Người cộng sản tận tụy, quyết liệt, kiên trung và liêm khiết

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Người cộng sản tận tụy, quyết liệt, kiên trung và liêm khiết

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Trong suy nghĩ của tôi và nhiều người dân Việt Nam, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người lãnh đạo tận tụy vì nước vì dân, người cộng sản kiên trung, chân chính, cực kỳ liêm khiết; một hình mẫu cho phong cách lãnh đạo giản dị, gần dân, sát dân, luôn vì lợi ích của nhân dân; là một người mà cả cuộc đời dành hết sức mình cho công cuộc xây dựng Đảng vì đất nước hùng cường và thịnh vượng.

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN, ĐIỂM SÀN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 2024

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN, ĐIỂM SÀN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 2024

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Thực hiện kế hoạch tuyển sinh, hiện đã có một loạt các Đại học, học viện, trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển đại học năm 2024.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi