CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân

12:01 | 16/05/2023

(Chinhphu.vn) - Theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ , có 2 mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Gửi
}