Tags: lương cơ sở

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG CƠ SỞ MỚI

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG CƠ SỞ MỚI

Chính sách mới

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 07/2024/TT-BNV ngày 5/7/2024 hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

TOÀN VĂN: Thông tư 07/2024/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở mới

TOÀN VĂN: Thông tư 07/2024/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở mới

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Thông tư số 07/2024/TT-BNV ngày 5/7/2024 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Đảm bảo chi trả tiền lương kịp thời, đúng chế độ theo mức lương cơ sở mới

Đảm bảo chi trả tiền lương kịp thời, đúng chế độ theo mức lương cơ sở mới

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Sở Tài chính Hà Nội đề nghị các quận, huyện sử dụng từ các nguồn dành để thực hiện cải cách tiền lương năm 2024 và nguồn cải cách tiền lương còn dư năm 2023 tại ngân sách cấp quận, huyện, thị xã để bổ sung kịp thời cho các cơ quan, đơn vị thực hiện chi trả theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng (nếu thiếu nguồn kinh phí).

TOÀN VĂN: Dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện mức lương cơ sở mới

TOÀN VĂN: Dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện mức lương cơ sở mới

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng theo Nghị định số .../2024/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2024 của Chính phủ và điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số .../2024/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2024 của Chính phủ.

Lý do tăng lương cơ sở 30%, tăng lương hưu 15%

Lý do tăng lương cơ sở 30%, tăng lương hưu 15%

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Đặng Thuần Phong lý giải lý do tăng lương cơ sở 30% mà chỉ tăng lương hưu 15%. Lý do chưa thực hiện 2 nội dung cải cách tiền lương.

KHẨN TRƯƠNG trình ban hành văn bản hướng dẫn Luật các tổ chức tín dụng, Luật Giá, Luật Đất đai,...

KHẨN TRƯƠNG trình ban hành văn bản hướng dẫn Luật các tổ chức tín dụng, Luật Giá, Luật Đất đai,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành các Nghị định hướng dẫn Luật các tổ chức tín dụng, Luật Giá; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Sớm khắc phục bất cập, bảo đảm tiền lương được trả theo vị trí việc làm, không cào bằng

Sớm khắc phục bất cập, bảo đảm tiền lương được trả theo vị trí việc làm, không cào bằng

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân mong Chính phủ sớm khắc phục các bất cập hiện nay, sớm thực hiện căn bản đề án cải cách tiền lương, bảo đảm tiền lương được trả theo vị trí việc làm, bảo đảm không trả lương cào bằng.

Chính phủ đề xuất tăng lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp; sửa đổi, bổ sung một số chế độ đặc thù

Chính phủ đề xuất tăng lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp; sửa đổi, bổ sung một số chế độ đặc thù

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã nghe báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội về các nội dung cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2024.

Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp,...

Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành; tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (30% - mức cao nhất trong lịch sử tăng lương); tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp xã hội hiện hưởng.

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chính phủ đề xuất thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%).

Các khoản trợ cấp BHXH thay đổi thế nào khi lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng/tháng?

Các khoản trợ cấp BHXH thay đổi thế nào khi lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng/tháng?

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Các khoản trợ cấp BHXH như: Trợ cấp dưỡng sức sau ốm đau; trợ cấp một lần sinh con; trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản; trợ cấp mai táng;...sẽ tăng khi lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng/tháng.

Những vướng mắc, bất cập khi xây dựng bảng lương mới theo Nghị quyết 27-NQ/TW

Những vướng mắc, bất cập khi xây dựng bảng lương mới theo Nghị quyết 27-NQ/TW

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, bất cập khi thực hiện đầy đủ, đồng bộ các nội dung cải cách tiền lương khu vực công theo Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Đề nghị sớm công bố phương án điều chỉnh tiền lương

Đề nghị sớm công bố phương án điều chỉnh tiền lương

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Đại biểu Quốc hội đề nghị quan tâm việc điều chỉnh tăng tiền lương cho các cán bộ, công chức, viên chức; sớm công bố phương án điều chỉnh tiền lương để các địa phương có cơ sở xây dựng các dự thảo văn bản sửa đổi các chế độ, chính sách đã ban hành đang lấy mức lương cơ sở làm căn cứ tính.

Phải đảm bảo quyền lợi tối ưu cho người lao động khi cải cách tiền lương

Phải đảm bảo quyền lợi tối ưu cho người lao động khi cải cách tiền lương

Tọa đàm về chính sách

(Chinhphu.vn) - Căn cứ đóng bảo hiểm xã hội và bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội là vấn đề liên quan trực tiếp tới cải cách tiền lương. Ủy ban Xã hội của Quốc hội đang căn cứ theo đề xuất của Chính phủ để tính toán mức điều chỉnh trong Luật làm sao đảm bảo quyền lợi tối ưu cho người lao động trước và sau cải cách tiền lương.

Đề xuất bỏ quy định mức lương hưu thấp nhất; áp dụng bảo hiểm bắt buộc với tài xế Grab, Shipper, bán hàng online,...

Đề xuất bỏ quy định mức lương hưu thấp nhất; áp dụng bảo hiểm bắt buộc với tài xế Grab, Shipper, bán hàng online,...

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Đại biểu đề nghị bỏ quy định về mức lương hưu thấp nhất trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội; quy định lộ trình cụ thể áp dụng bảo hiểm bắt buộc đối với Grap, Shipper, bán hàng online,... cân nhắc thông qua luật này sau khi cải cách tiền lương.

CHUYÊN GIA HIẾN KẾ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG KHU VỰC HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP CÔNG

CHUYÊN GIA HIẾN KẾ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG KHU VỰC HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP CÔNG

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Việc Quốc hội thông qua chính sách cải cách tiền lương từ 1/7/2024 có ý nghĩa hết sức quan trọng để vừa bảo đảm thu nhập gắn với xác định vị trí việc làm, tinh giản biên chế, sử dụng và quản lý hiệu quả đội ngũ công chức, viên chức.

TOÀN VĂN: Thông tư số 10/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở

TOÀN VĂN: Thông tư số 10/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở

Chính sách mới

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Thông tư 10/2023/TT-BNV ngày 26/6/2023 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương,phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Đọc nhiều
TRA CỨU ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024

TRA CỨU ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Từ 8h ngày 17/7, thí sinh có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Theo kế hoạch chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi...

Công bố ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024

Công bố ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch, 8 giờ sáng ngày 17/7 sẽ công bố kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi...

THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024: Những mốc thời gian cần lưu ý

THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024: Những mốc thời gian cần lưu ý

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Những mốc thời gian cần lưu ý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

}