CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Đề xuất bỏ quy định mức lương hưu thấp nhất; áp dụng bảo hiểm bắt buộc với tài xế Grab, Shipper, bán hàng online,...

10:39 | 02/04/2024

(Chinhphu.vn) - Đại biểu đề nghị bỏ quy định về mức lương hưu thấp nhất trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội; quy định lộ trình cụ thể áp dụng bảo hiểm bắt buộc đối với Grap, Shipper, bán hàng online,... cân nhắc thông qua luật này sau khi cải cách tiền lương.

}