Tags: Luật Căn cước

10 LUẬT CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH từ ngày 1/7/2024

10 LUẬT CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH từ ngày 1/7/2024

Chính sách mới

(Chinhphu.vn) - 10 luật sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/7/2024, gồm: Luật Căn cước 2023; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023; Luật Các tổ chức tín dụng 2024; Luật Giao dịch điện tử 2023; Luật Viễn thông 2023; Luật Giá 2023; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023; Luật Phòng thủ dân sự 2023; Luật Hợp tác xã 2023; Luật Tài nguyên nước 2023.

Những trường hợp bắt buộc phải đổi thẻ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước từ 1/7/2024

Những trường hợp bắt buộc phải đổi thẻ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước từ 1/7/2024

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Từ ngày 01/7/2024, không bắt buộc công dân phải đổi từ thẻ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước, tuy nhiên nếu công dân thuộc vào các trường hợp nêu dưới đây thì vẫn bắt buộc phải đổi từ thẻ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước.

Công dân có được khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư?

Công dân có được khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư?

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Bộ Công an trả lời người dân về quyền khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước.

10 điểm mới của Luật Căn cước

10 điểm mới của Luật Căn cước

Chính sách mới

(Chinhphu.vn) - Luật Căn cước có hiệu lực từ 1/7/2024 với 10 điểm mới.

Những ai cần đổi thẻ căn cước? Thu thập mống mắt, ADN như thế nào?

Những ai cần đổi thẻ căn cước? Thu thập mống mắt, ADN như thế nào?

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Luật Căn cước sẽ có hiệu lực thi hành từ 01/7/2024, Bộ Công an đang chuẩn bị những điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện Luật. Việc thu thập mống mắt, ADN sẽ được triển khai thực hiện như thế nào? Những ai sẽ cần đổi Thẻ Căn cước sau khi Luật có hiệu lực.. là những nội dung được giải đáp tại Họp báo Quý I/2024.

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG 9 LUẬT ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6 VÀ KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 5

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG 9 LUẬT ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6 VÀ KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 5

Chính sách mới

(Chinhphu.vn) - Tại kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua 09 luật, 10 nghị quyết, quy định những nội dung rất quan trọng với nhiều điểm mới.

Bộ Công an thông tin về cấp, đổi thẻ căn cước khi Luật Căn cước có hiệu lực từ 1/7

Bộ Công an thông tin về cấp, đổi thẻ căn cước khi Luật Căn cước có hiệu lực từ 1/7

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Thẻ CCCD được sử dụng đến khi hết thời hạn mới phải đổi sang thẻ căn cước; công dân không phải nộp lệ phí khi được cấp thẻ căn cước lần đầu; đủ nguồn nhân lực, phương tiện, kinh nghiệm để có thể đáp ứng được nhu cầu tối đa của người dân khi có yêu cầu được cấp thẻ căn cước.

Căn cước điện tử là gì, giá trị sử dụng như thế nào?

Căn cước điện tử là gì, giá trị sử dụng như thế nào?

Chính sách mới

(Chinhphu.vn) - Luật Căn cước có hiệu lực từ 1/7/2024, trong đó quy định căn cước điện tử, giá trị sử dụng của căn cước điện tử.

TOÀN VĂN: Luật Căn cước

TOÀN VĂN: Luật Căn cước

Chính sách mới

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Luật 26/2023/QH15 Căn cước được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 27/11/2023.

Giấy chứng nhận căn cước có giá trị sử dụng như thế nào?

Giấy chứng nhận căn cước có giá trị sử dụng như thế nào?

Chính sách mới

(Chinhphu.vn) - Luật Căn cước có hiệu lực từ 1/7/2024, trong đó quy định giá trị sử dụng của giấy chứng nhận căn cước.

Ai được cấp giấy chứng nhận căn cước?

Ai được cấp giấy chứng nhận căn cước?

Chính sách mới

(Chinhphu.vn) - Luật Căn cước đã bổ sung Điều 30 quy định về giấy chứng nhận căn cước và quản lý về căn cước đối với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch được cấp giấy chứng nhận căn cước.

7 trường hợp phải cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, trình tự, thủ tục cấp đổi, cấp lại

7 trường hợp phải cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, trình tự, thủ tục cấp đổi, cấp lại

Chính sách mới

(Chinhphu.vn) - Luật Căn cước có hiệu lực từ 1/7/2024, trong đó quy định các trường hợp phải cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, trình tự, thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.

Quy định thời hạn cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước

Quy định thời hạn cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước

Chính sách mới

(Chinhphu.vn) - Luật Cân cước có hiệu lực từ 1/7/2024, trong đó quy định thời hạn cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.

Các trường hợp bị thu hồi, giữ thẻ căn cước

Các trường hợp bị thu hồi, giữ thẻ căn cước

Chính sách mới

(Chinhphu.vn) - Luật Cân cước có hiệu lực từ 1/7/2024, trong đó quy định các trường hợp thu hồi, giữ thẻ căn cước.

Người được cấp thẻ căn cước gồm những ai, trên thẻ căn cước thể hiện những nội dung gì?

Người được cấp thẻ căn cước gồm những ai, trên thẻ căn cước thể hiện những nội dung gì?

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Luật Căn cước có hiệu lực từ 1/7/2024 quy định về người được cấp thẻ căn cước, nội dung thẻ căn cước và giá trị sử dụng của thẻ căn cước.

Độ tuổi nào phải cấp đổi thẻ căn cước?

Độ tuổi nào phải cấp đổi thẻ căn cước?

Chính sách mới

(Chinhphu.vn) - Luật Căn cước có hiệu lực từ 1/7/2024, trong đó quy định về độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước.

TOÀN VĂN: Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước

TOÀN VĂN: Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Ngày 23/10, thực hiện quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Đọc nhiều
8.00' ngày 17/7 công bố ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024; thời gian công bố KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP, cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; nhận đơn PHÚC KHẢO,...

8.00' ngày 17/7 công bố ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024; thời gian công bố KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP, cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; nhận đơn PHÚC KHẢO,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch, 8 giờ sáng ngày 17/7 sẽ công bố kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi...

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

}