CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Lao động nữ được hưởng những quyền lợi gì về lao động và BHXH?

09:59 | 09/03/2024

(Chinhphu.vn) - Lao động nữ được khám chuyên khoa phụ sản 1 lần/năm; được nghỉ thai sản trước và sau sinh con 6 tháng; được hưởng BHXH chế độ thai sản;...

}