Công bố quyết định thành lập và bổ nhiệm lãnh đạo 2 Sở

30/12/2023 17:15

(Chinhphu.vn) - UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai.

Công bố quyết định thành lập và bổ nhiệm lãnh đạo 2 Sở- Ảnh 1.

Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai chúc mừng các đồng chí lãnh đạo 2 sở.

Việc thành lập 2 sở không làm tăng biên chế

Tại hội nghị đã công bố Nghị quyết 42/NQ-HĐND tỉnh Lào Cai thành lập Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai trên cơ sở chia tách từ Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai; Nghị quyết 43/NQ-HĐND thành lập Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai trên cơ sở Sở Giao thông vận tải - Xây dựng sau khi chia tách Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai.

Sở Xây dựng sẽ có 6 phòng, 1 chi cục, 3 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở và 1 đơn vị sự nghiệp công lập ủy quyền cho sở quản lý.

Sở Giao thông vận tải có 5 phòng, 1 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, 1 đơn vị sự nghiệp công lập ủy quyền cho sở quản lý và 2 đơn vị trực thuộc phòng, giảm 1 phòng so với trước khi sáp nhập.

Việc thành lập 2 sở không làm tăng biên chế. Cơ cấu tổ chức, bộ máy bên trong phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc được sắp xếp phù hợp theo hướng chuyên sâu theo từng lĩnh vực, giảm tải khối lượng công việc, biên chế được bố trí hợp lý và phù hợp với năng lực chuyên môn, từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả tham mưu theo lĩnh vực ngành.

Về trụ sở, khi chia tách thành 2 sở, UBND tỉnh Lào Cai sẽ bố trí 2 sở tiếp tục sử dụng nguyên trạng trụ sở làm việc của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng (tại trụ sở khối 7). Về trang - thiết bị làm việc, chuyển nguyên trạng toàn bộ tài sản hiện có của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng trước khi chia tách cho 2 sở mới.

Theo nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua, 2 sở sẽ đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2024.

Công bố quyết định thành lập và bổ nhiệm lãnh đạo 2 Sở- Ảnh 2.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chúc mừng lãnh đạo 2 sở.

Tại hội nghị cũng đã công bố các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng.

Theo đó, ông Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

Ông Đặng Văn Lương, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

Ông Trần Xuân Hiện, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

Ông Nguyễn Thế Tài, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Xây dựng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Ông Trần Đức Tình, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Công bố quyết định thành lập và bổ nhiệm lãnh đạo 2 Sở- Ảnh 3.

Đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai phát biểu tại hội nghị.

Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh việc hợp nhất Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng thành Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng là chủ trương đúng đắn của tỉnh, bảo đảm đúng tinh thần mà Nghị quyết Trung ương Đảng khóa XII đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh mặt thuận lợi và những kết quả đã đạt được mô hình vẫn còn một số hạn chế, bất cập.

Từ những hạn chế, bất cập đó, thông qua việc đánh giá tổng kết mô hình thí điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy việc chia tách Sở Giao thông vận tải - Xây dựng thành Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng là cần thiết và phù hợp, bảo đảm thuận lợi trong công tác quản lý, điều hành, đồng thời thống nhất trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 và Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 4/4/2014 của Chính phủ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Sở Giao thông Vận tải và Sở Xây dựng sau khi thành lập cần tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự các chi cục, các phòng trực thuộc theo hướng tinh gọn, chuyên sâu từng lĩnh vực.

Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các các chi cục, các phòng trực thuộc.

Hoàn thiện việc xây dựng vị trí việc làm bảo đảm tiến độ, chất lượng làm cơ sở xác định biên chế của từng cơ quan, đơn vị.

Từng sở phải thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; tiếp tục tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại các nghị quyết, đề án, kế hoạch của tỉnh, của cơ quan; xác định những việc cần làm ngay, rõ lộ trình và phân công rõ người, rõ việc.

Phát huy tinh thần đoàn kết của tập thể cơ quan, sự gương mẫu đi đầu của đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ.

Công bố quyết định thành lập và bổ nhiệm lãnh đạo 2 Sở- Ảnh 4.

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Sở Giao thông vận tải phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Sở Giao thông vận tải khẳng định hai sở sẽ tiếp tục hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm, phối hợp triển khai hoàn thành tốt các nhiệm được giao. Toàn bộ công chức, viên chức, người lao động của 2 sở xin hứa không để việc chia tách mà ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công việc.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
Thời gian công bố ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

Thời gian công bố ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch, 8 giờ sáng ngày 17/7 sẽ công bố kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi...

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

(Chinhphu.vn) - Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi