CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Không được cho thuê, cho mượn nhà công vụ

13:33 - 08/09/2022

(Chinhphu.vn) - Cán bộ, chiến sĩ ở nhà công vụ có trách nhiệm sử dụng nhà đúng mục đích, không được cho thuê, cho mượn, cho người khác ở nhờ một phần hoặc toàn bộ căn hộ.

Không được cho thuê, cho mượn nhà công vụ - Ảnh 1.

Cán bộ, chiến sĩ ở nhà công vụ có trách nhiệm sử dụng nhà đúng mục đích, không được cho thuê, cho mượn, cho người khác ở nhờ một phần hoặc toàn bộ căn hộ.

Đó là nội dung tại dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng nhà công vụ trong Công an nhân dân đang được Bộ Công an đưa ra lấy ý kiến nhân dân.

Dự thảo nêu rõ: Cán bộ, chiến sĩ ở nhà công vụ có trách nhiệm tuân thủ Nội quy quản lý, sử dụng nhà công vụ; sử dụng nhà đúng mục đích, không được cho thuê, cho mượn, cho người khác ở nhờ một phần hoặc toàn bộ căn hộ; giữ gìn nhà công vụ và các tài sản kèm theo; không được tự ý cải tạo, sửa chữa, phá dỡ căn hộ được bố trí; thanh toán các khoản chi phí phục vụ sinh hoạt cá nhân hoặc các dịch vụ khác theo quy định.

Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ ở nhà công vụ cũng có quyền đề nghị đơn vị trực tiếp vận hành nhà công vụ sửa chữa kịp thời những hư hỏng nếu không phải do lỗi của mình gây ra.

Điều kiện bố trí nhà ở công vụ

Dự thảo đề xuất điều kiện bố trí ở nhà công vụ như sau:

Sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân Công an đang phục vụ tại ngũ (gọi chung là cán bộ, chiến sĩ)  được bố trí nhà công vụ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

a- Có nhu cầu ở nhà công vụ; 

b- Có quyết định điều động, luân chuyển công tác của cấp có thẩm quyền hoặc giấy xác nhận của đơn vị quản lý cán bộ về tình trạng nhà ở; 

c- Chưa có nhà ở thuộc sở hữu cá nhân; chưa được thuê, thuê mua hoặc mua nhà ở xã hội dành cho cán bộ, chiến sĩ tại địa phương nơi đến công tác hoặc có nhà ở xa trên 30 km trở lên.

Đối tượng bố trí ở nhà công vụ

Dự thảo nêu rõ, đối với nhà công vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh do Cục Hậu cần trực tiếp quản lý chỉ sử dụng để bố trí cho các đối tượng sau:

- Đối với căn hộ chung cư: Cán bộ có chức vụ lãnh đạo cấp Cục trở lên được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, luân chuyển từ các đơn vị, địa phương về công tác tại các đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh;

- Đối với nhà tập thể: Cán bộ, chiến sĩ, công nhân Công an đang công tác ở các đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Đối với nhà công vụ do Công an đơn vị, địa phương quản lý: Căn cứ quỹ nhà công vụ đang quản lý bố trí cho cán bộ, chiến sĩ có đủ điều kiện theo quy định, ưu tiên bố trí nhà công vụ cho cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt được điều động, luân chuyển theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Dự thảo cũng quy định, việc bảo hành, bảo trì và lập, lưu trữ hồ sơ nhà công vụ được thực hiện theo quy định pháp luật về xây dựng, pháp luật về nhà ở và các pháp luật khác có liên quan.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.