Khẩn trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan ở 2 đơn vị hành chính đô thị mới

22/08/2022 15:30

UBTVQH đề nghị tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bình Phước khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết thành lập đơn vị hành chính đô thị mới vừa được UBTVQH thông qua. Trong Kế hoạch cần xác định cụ thể yêu cầu, tiến độ sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức ở đơn vị hành chính đô thị mới được thành lập; có phương án chuyển đổi con dấu, giấy tờ cho cá nhân, tổ chức và ổn định đời sống của Nhân dân địa phương.

Khẩn trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan ở 2 đơn vị hành chính đô thị mới - Ảnh 1.

Phiên họp thứ 14 cua Ủy ban Thường vụ Quốc hội

UBTVQH thành lập 2 đơn vị hành chính đô thị

Tại phiên họp thứ 14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua Nghị quyết về việc thành lập thị trấn Bình Phú thuộc huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang và Nghị quyết về việc thành lập thị xã Chơn Thành và các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã có văn bản số 1338a/TB-TTKQH thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về triển khai các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập đơn vị hành chính đô thị .

Nghị quyết về việc thành lập thị trấn Bình Phú thuộc huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang và Nghị quyết về việc thành lập thị xã Chơn Thành và các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2022.

Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có liên quan quan tâm thực hiện một số nội dung nhằm triển khai thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sớm ổn định tổ chức bộ máy và đời sống của Nhân dân ở các đơn vị hành chính mới được thành lập và tiếp tục hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực này làm cơ sở cho việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022-2030.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chính quyền địa phương tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bình Phước khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai thực hiện và làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về các nghị quyết được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua. 

Trong Kế hoạch cần xác định cụ thể yêu cầu, tiến độ sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức ở đơn vị hành chính đô thị mới được thành lập; rà soát quy hoạch và có biện pháp đầu tư, nâng cao chất lượng đô thị; có phương án chuyển đổi con dấu, giấy tờ cho cá nhân, tổ chức và ổn định đời sống của Nhân dân địa phương.

Khẩn trương hoàn thiện 2 nghị quyết về phân loại đô thị và tiêu chuẩn đơn vị hành chính

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiến hành rà soát, lập danh sách các huyện chưa có thị trấn huyện lỵ để có kế hoạch đầu tư phát triển đô thị giữ vai trò trung tâm về hành chính, kinh tế - xã hội của huyện; khi đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì xây dựng đề án thành lập thị trấn để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định trong tháng 9/2022.

Lưu ý rằng, việc sửa đổi, bổ sung 02 Nghị quyết này cần kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập trong việc áp dụng pháp luật về các tiêu chí, tiêu chuẩn phân loại đô thị và việc đánh giá, rà soát hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị đối với khu vực dự kiến thành lập đơn vị hành chính đô thị phát sinh trong thực tiễn thực hiện thời gian qua và các yêu cầu được nêu trong Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch xây dựng và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến 2030, tầm nhìn 2045 cũng như các văn bản chỉ đạo khác của Đảng./.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi và chỉ đạo: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế; kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28 và 29/6/2024.

TIỀN LƯƠNG MỚI SẼ TĂNG BAO NHIÊU?

TIỀN LƯƠNG MỚI SẼ TĂNG BAO NHIÊU?

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo chuẩn bị kỹ, báo cáo cấp có thẩm quyền tổ chức thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 1/7/2024, bảo đảm công bằng, tổng thể, thống nhất. Xây dựng thang bảng lương trên tinh thần lương mới phải cao hơn lương cũ.

TIỂU SỬ PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÊ THÀNH LONG

TIỂU SỬ PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÊ THÀNH LONG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu tiểu sử đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

TIỂU SỬ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN

TIỂU SỬ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII thống nhất rất cao giới thiệu đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội. Chiều 20/5, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã bầu đồng chí Trần Thanh Mẫn giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi