CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT VÀ KỸ NĂNG PHÒNG, TRÁNH LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT

12:35 - 09/08/2023

(Chinhphu.vn) - Hướng dẫn kỹ năng phòng, tránh sạt lở đất, lũ quét và phòng chống dịch bệnh trong mùa lũ.