CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Hỗ trợ xây dựng cơ sở đấu giá sản phẩm chăn nuôi

18:44 - 01/09/2022

(Chinhphu.vn) – Sẽ hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện dự án đầu tư xây dựng chợ đầu mối, cơ sở đấu giá, kho lạnh dự trữ sản phẩm chăn nuôi, sàn giao dịch vật tư chăn nuôi; dự án xúc tiến thương mại để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi.

Đề xuất trên được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra tại dự thảo Nghị định quy định về chính sách đầu tư hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi.

Mức hỗ trợ

Theo dự thảo, hỗ trợ không quá 40% tổng mức đầu tư dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị thiết yếu đối với cơ sở chợ đầu mối, cơ sở đấu giá, các sàn giao dịch vật tư chăn nuôi để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm giống vật nuôi, sản phẩm chăn nuôi; mức hỗ trợ tối đa 2 tỷ đồng/dự án.

Hỗ trợ không quá 30% tổng mức đầu tư dự án về xúc tiến thương mại và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi nhằm quảng bá sản phẩm; xây dựng và phát triển các chuỗi liên kết từ sản xuất - giết mổ, chế biến - tiêu thụ sản phẩm, mức hỗ trợ tối đa 2 tỷ đồng/dự án.

Hỗ trợ không quá 50% giá trị xây dựng kho lạnh dự trữ sản phẩm chăn nuôi; mức hỗ trợ tối đa 3 tỷ đồng/kho lạnh.

Dự thảo nêu rõ, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký hỗ trợ kinh phí dự án đầu tư xây dựng chợ đầu mối, cơ sở đấu giá, kho lạnh dự trữ sản phẩm chăn nuôi, sàn giao dịch vật tư chăn nuôi; dự án xúc tiến thương mại để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi nộp hồ sơ về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với dự án do ngân sách cấp tỉnh cấp, gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với dự án do ngân sách Trung ương cấp.

Trình tự, thủ tục hỗ trợ

Hồ sơ gồm: 1- Đơn đăng ký hỗ trợ kinh phí; 2- Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc tổ chức, cá nhân tham gia vào hợp tác xã, tổ hợp tác (nếu có); 3- Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án yêu cầu phải có phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư; 4- Hóa đơn, chứng từ liên quan đến các hạng mục đầu tư; 5- Bản thuyết minh dự án (nếu có).

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức thẩm định hồ sơ. Trường hợp kết quả thẩm định đạt yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ nguyên liệu trong nước để sản xuất thức ăn chăn nuôi; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn