HĐND TPHCM thông qua dự thảo Nghị quyết về triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15

10/07/2023 14:15

(Chinhphu.vn) - HĐND TPHCM đã thông qua dự thảo Nghị quyết về triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội.

HĐND TPHCM thông qua dự thảo Nghị quyết về triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 10 HĐND TPHCM khóa X.

Nhiều cơ chế, chính sách mới tạo điều kiện cho TPHCM khơi thông nguồn lực, phát triển

Sáng 10/7, HĐND TPHCM khóa X khai mạc kỳ họp thứ 10 để xem xét nhiều tờ trình quan trọng của UBND TPHCM về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội.

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã trình bày tờ trình về ban hành Nghị quyết của HĐND TPHCM triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội (Nghị quyết 98) về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Theo đó, Nghị quyết 98 được Quốc hội thông qua với nhiều cơ chế, chính sách mới tạo điều kiện cho TPHCM khơi thông nguồn lực, tạo đà phát triển, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của thành phố để tương xứng với vị trí đầu tàu về kinh tế - xã hội của vùng Đông Nam bộ và cả nước.

Tại Nghị quyết 98, Quốc hội đã giao HĐND TPHCM 14 nhiệm vụ. Trong đó, ban hành tiêu chí, điều kiện, mức hỗ trợ, nội dung, thời gian hỗ trợ giảm nghèo, giải quyết việc làm; quy định quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu của dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư trong lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, thể thao, văn hóa; ban hành danh mục dự án áp dụng loại hợp đồng xây dựng - vận hành - chuyển giao đối với dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng, hiện đại hóa công trình đường bộ hiện hữu.

Đồng thời, quyết định phí, lệ phí chưa được quy định trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí; quy định đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục, mức, thời gian hỗ trợ lãi suất đối với các dự án đầu tư được Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC) cho vay thuộc lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố từ nguồn vốn đầu tư công của ngân sách thành phố.

HĐND TPHCM cũng có nhiệm vụ quy định trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 500ha; ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn, lộ trình chuyển đổi đối với công nghệ được chuyển đổi và điều kiện, định mức, đơn giá, giá đặt hàng liên quan đến khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được đặt hàng bổ sung…

HĐND TPHCM thông qua dự thảo Nghị quyết về triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trình bày tờ trình về ban hành Nghị quyết của HĐND TPHCM về triển khai thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nghị quyết 98 cũng quy định HĐND TPHCM có thẩm quyền quyết định sử dụng ngân sách địa phương để triển khai dự án đầu tư công độc lập nhằm thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án đầu tư theo đồ án thiết kế đô thị riêng, đồ án quy hoạch đô thị vùng phụ cận các nhà ga thuộc các tuyến đường sắt được cấp có thẩm quyền phê duyệt, vùng phụ cận các nút giao thông dọc tuyến đường Vành đai 3 thuộc địa phận thành phố để thu hồi đất, chỉnh trang, phát triển đô thị, thực hiện tái định cư, tạo quỹ đất để đấu giá lựa chọn nhà đầu tư các dự án đầu tư phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, quyết định sử dụng vốn ngân sách thành phố, bố trí vốn chuẩn bị đầu tư, dự toán ngân sách hằng năm và bố trí vốn đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm của thành phố để thanh toán cho nhà đầu tư sau khi công trình hoặc hạng mục công trình vận hành độc lập được hoàn thành nghiệm thu, kiểm toán và căn cứ giá trị, tiến độ quy định trong hợp đồng BT.

HĐND TPHCM có thẩm quyền quyết định dự toán, phân bổ ngân sách TPHCM bảo đảm phù hợp với định hướng cơ cấu lại ngân sách nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và các lĩnh vực quan trọng theo quy định của Quốc hội và Chính phủ. Quyết định việc sử dụng ngân sách thành phố để thực hiện dự án, công trình giao thông đường bộ có tính chất vùng, liên vùng.

HĐND TPHCM thông qua dự thảo Nghị quyết về triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 - Ảnh 4.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM Lê Trương Hải Hiếu trình bày báo cáo thẩm tra tờ trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó, bố trí nguồn thu từ cổ phần hóa các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do UBND TP làm đại diện chủ sở hữu để bổ sung vốn điều lệ của HFIC; quyết định sử dụng nguồn thu từ giao dịch tín chỉ carbon cho các chương trình, dự án ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn.

Nghị quyết 98 cho phép HĐND TPHCM thông qua và ban hành hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố. Thành phố thành lập Sở An toàn thực phẩm là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TPHCM.

HĐND TPHCM được quyết định bố trí ngân sách thành phố để chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường, thị trấn, người lao động thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, một số hội có tính chất đặc thù và một số cơ quan trung ương trên địa bàn thành phố…

Quyết định mức thu nhập cho các chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt của thành phố; Quyết định tổ chức bộ máy, số lượng và chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc TP Thủ Đức.

Cụ thể hóa các quy định trong Nghị quyết của Quốc hội thành các đề án, nội dung cụ thể

Từ các cơ sở nêu trên, UBND TPHCM cho rằng việc xây dựng, ban hành Nghị quyết của HĐND TPHCM thực hiện Nghị quyết 98 đã có đầy đủ cơ sở pháp lý và cần thiết, nhằm cụ thể hóa các quy định của nghị quyết của Quốc hội thành các đề án, nội dung đề xuất cụ thể, thời gian thực hiện và cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện.

Theo đó, dự kiến nội dung Nghị quyết của HĐND TPHCM có 3 điều. Điều 1 quy định trách nhiệm của đại biểu HĐND và HĐND TPHCM. Điều 2 quy định HĐND TPHCM triển khai nội dung thuộc trách nhiệm của HĐND TPHCM được quy định tại Nghị quyết 98. Điều 3 quy định trách nhiệm tổ chức thực hiện của Thường trực HĐND TPHCM, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND TPHCM và UBND TPHCM.

HĐND TPHCM thông qua dự thảo Nghị quyết về triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 - Ảnh 5.

Đại biểu nêu ý kiến về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 98.

Đồng tâm, hiệp thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 98/2023

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TPHCM đã thảo luận và thông qua dự thảo Nghị quyết về triển khai thực hiện Nghị quyết 98. 

Theo đó, HĐND TPHCM quyết nghị, với tinh thần đồng tâm hiệp lực, sẵn sàng tâm thế để cụ thể hóa từng cơ chế, chính sách nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết 98 góp phần giữ vững vai trò đầu tàu phát triển kinh tế - xã hội; là cực tăng trưởng, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân thành phố, đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước.

HĐND TPHCM thực hiện đầy đủ, trách nhiệm, tạo sự thống nhất trong nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Nghị quyết 98; phát huy tối đa nguồn lực, sức mạnh của nhân dân và thống nhất trong hành động của toàn thể các đại biểu HĐND TPHCM; thể chế hóa, xem xét thông qua các nội dung thuộc nhiệm vụ và thẩm quyền của HĐND TPHCM nêu tại nghị quyết thành các chủ trương, chính sách cụ thể, thiết thực. 

Qua đó, nhằm tạo bước chuyển biến có tính đột phá, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược, thúc đẩy TPHCM phát triển nhanh, bền vững. Đồng thời giám sát việc triển khai thực hiện của UBND TPHCM và các đơn vị có liên quan.

HĐND TPHCM triển khai 14 nội dung 

Theo quyết nghị, HĐND TPHCM triển khai 14 nội dung thuộc trách nhiệm và 13 nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND TPHCM được quy định tại Nghị quyết 98. 

Trong đó, HĐND TPHCM ban hành tiêu chí, điều kiện, mức hỗ trợ, nội dung, thời gian hỗ trợ giảm nghèo, giải quyết việc làm. Quy định quy mô, tổng mức đầu tư tối thiểu của các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư trong lĩnh vực y tế, giáo dục – đào tạo, thể thao, văn hoá.

HĐND TPHCM giao UBND TPHCM khẩn trương trình HĐND TPHCM quyết định các nội dung thuộc nhiệm vụ và thẩm quyền của HĐND TPHCM tại các kỳ họp HĐND TPHCM năm 2023 và năm tiếp theo.

Tập trung triển khai thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm của UBND TPHCM được quy định tại Nghị quyết 98; xây dựng và ban hành đề án, kế hoạch, các giải pháp thực hiện sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn để thành phố phát triển nhanh và bền vững.

Trong quá trình triển khai thực hiện, UBND TPHCM phải tuân thủ các nguyên tắc được quy định tại Nghị quyết 98; đồng thời đánh giá tác động cụ thể, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tạo sự đồng thuận xã hội. Tổ chức lấy ý kiến nhân dân bằng các hình thức thích hợp. 

Tạo cơ chế thu hút nguồn lực toàn xã hội để TPHCM phát triển nhanh và bền vững

Phát huy vai trò phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; lắng nghe ý kiến chuyên gia, nhà khoa học trước khi trình HĐND TPHCM ban hành cơ chế, chính sách đặc thù phát triển theo Nghị quyết của Quốc hội. 

Có giải pháp tạo cơ chế thu hút nguồn lực toàn xã hội để TPHCM phát triển nhanh và bền vững; bảo đảm cơ chế, chính sách được ban hành đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển nhanh hơn, bền vững hơn vì cả nước. 

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện; tăng tính đồng thuận của nhân dân, hạn chế tối đa việc khiếu nại, khiếu kiện của người dân.

Cùng với đó, UBND TPHCM thường xuyên rà soát các quy định khác nhau giữa Nghị quyết 98 với luật, nghị quyết khác của Quốc hội về cùng một vấn đề, để đề xuất HĐND TPHCM xem xét, áp dụng theo quy định của Nghị quyết 98. 

Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật khác có quy định cơ chế, chính sách ưu đãi hoặc thuận lợi hơn Nghị quyết 98 thì đề xuất HĐND TPHCM xem xét, quyết định việc áp dụng mức ưu đãi có lợi nhất./.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp,...

Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành; tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (30% - mức cao nhất trong lịch sử tăng lương); tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp xã hội hiện hưởng.

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chính phủ đề xuất thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%).

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN từ ngày 1/7/2024

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN từ ngày 1/7/2024

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Dự kiến Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi và chỉ đạo: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế; kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

Đề nghị sửa đổi quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở; bổ nhiệm, phong thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu,...

Đề nghị sửa đổi quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở; bổ nhiệm, phong thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Qua tổng kết Luật Sĩ quan và kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị; dự kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung 10 điều của luật liên quan đến việc bổ nhiệm, thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu, tiền lương, phụ cấp... của sĩ quan Quân đội.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi