Hải Phòng sẽ giảm 50 đơn vị hành chính cấp xã

15/03/2024 16:00

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của TP Hải Phòng, theo đó sẽ giảm 50 đơn vị hành chính cấp xã.

Hải Phòng sẽ giảm 50 đơn vị hành chính cấp xã

Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành phố Hải Phòng có 167 đơn vị hành chính cấp xã (79 phường, 7 thị trấn, 81 xã), giảm 50 đơn vị cấp xã (tăng 13 phường, giảm 3 thị trấn và 60 xã) so với trước khi sắp xếp.

Huyện Tiên Lãng

Nhập 03 xã thành 01 xã, giảm 02 xã, cụ thể:

Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 03 xã: Xã Toàn Thắng, xã Bạch Đằng và xã Quang Phục thành 01 xã mới.

Cơ sở và lý do của việc sắp xếp ĐVHC: 03 xã có vị trí liền kề, trong đó: Xã Toàn Thắng thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025; xã Bạch Đằng thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2026-2030. Xã Quang Phục không nằm trong diện phải thực hiện sắp xếp cả 02 giai đoạn nhưng có vị trí liền kề với 02 xã còn lại.

Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới (dự kiến): Tại xã Quang Phục.

Huyện Vĩnh Bảo

Nhập 15 xã thành 05 xã, giảm 10 xã:

(1)Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 03 xã: Xã Vĩnh Long, xã Hiệp Hòa và xã An Hòa thành 01 xã mới.

Cơ sở và lý do của việc sắp xếp ĐVHC: 03 xã có vị trí liền kề, trong dó: xã Vĩnh Long (thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025); xã Hiệp Hòa và xã An Hòa thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2026-2030.

Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới (dự kiến): Tại xã Hiệp Hòa

(2).Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 03 xã: Xã Nhân Hòa, xã Tam Đa và xã Vinh Quang.

Cơ sở và lý do của việc sắp xếp ĐVHC: 03 xã có vị trí liền kề, trong đó: 02 xã Nhân Hòa và Tam Đa thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025; xã Vinh Quang thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2026-2030.

Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới (dự kiến): Tại xã Tam Đa.

(3) Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 03 xã: Xã Hưng Nhân, xã Thanh Lương  xã Đồng Minh thành 01 xã mới.

Cơ sở và lý do của việc sắp xếp ĐVHC: 03 xã có vị trí liền kề, trong đó 02 xã Hưng Nhân và Thanh Lương thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025; xã Đồng Minh không nằm trong diện phải sắp xếp trong cả 02 giai đoạn nhưng do có vị trí liền kề với 02 xã còn lại.

Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới (dự kiến): Tại xã Đồng Minh.

(4) Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 03 xã: Xã Vĩnh Phong, xã Tiền Phong và xã Cộng Hiền thành 01 xã mới.

Cơ sở và lý do của việc sắp xếp ĐVHC: 03 xã có vị trí liền kề, trong đó: xã Vĩnh Phong thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025; 02 xã Tiền Phong và Cộng Hiền đều thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2026-2030.

Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới (dự kiến): Tại xã Tiền Phong.

(5) Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 03 xã: Xã Cổ Am, xã Vĩnh Tiến và xã Tam Cường thành 01 xã mới.

Cơ sở và lý do của việc sắp xếp ĐVHC: 03 xã có vị trí liền kề, trong đó 02 xã Cổ Am và Vĩnh Tiến đều thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025; xã Tam Cường thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2026-2030.

Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới (dự kiến): Tại xã Tam Cường.

Huyện Kiến Thuỵ

Nhập 03 xã thành 01 xã, giảm 02 xã, cụ thể:

Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã 03 xã: Xã Đại Hà, xã Thụy Hương  và xã Ngũ Đoan thành 01 xã mới.

Cơ sở và lý do của việc sắp xếp ĐVHC: 03 xã có vị trí liền kề, trong đó 02 xã Thụy Hương và Đại Hà đều thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025; xã Ngũ Đoan không thuộc diện sắp xếp cả 02 giai đoạn nhưng có vị trí liền kề với 02 xã còn lại.

Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới (dự kiến): Tại xã Thụy Hương.

Huyện Thủy Nguyên

Nhập 03 xã thành 01 xã, giảm 02 xã, cụ thể:

Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 03 xã: Xã Gia Minh, xã Gia Đức và xã Minh Tân để thành lập 01 xã mới.

Cơ sở và lý do của việc sắp xếp ĐVHC: 03 xã Gia Minh, Gia Đức và Minh Tân vị trí liền kề; xã Gia Minh thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025 và 2 xã Gia Đức, Minh Tân là xã liền kề. Sau khi sắp xếp với nhau sẽ đảm bảo tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số của ĐVHC xã.

Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới (dự kiến): tại xã Minh Tân.

Quận Hồng Bàng

Nhập 03 phường thành 01 phường, giảm 02 phường, cụ thế:

Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 03 phường: Phường Hạ Lý, phường Thượng Lý và phường Trại Chuối thành 01 phường mới.

Cơ sở và lý do của việc sắp xếp ĐVHC: 03 phường có vị trí liền kề, trong đó, 02 phường Hạ Lý và Trại Chuối đều thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025); phường Thượng Lý thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2026-2030.

Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới (dự kiến): Tại phường Hạ Lý.

Quận Ngô Quyền

Nhập 06 phường thành 02 phường, giảm 04 phường, cụ thể:

Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 03 phường: Phường Đồng Quốc Bình, phường Lạch Tray và phường Lê Lợi thành 01 phường mới.

Cơ sở và lý do của việc sắp xếp ĐVHC: 03 phường có vị trí liền kề và cả 03 phường đều thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025.

Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới (dự kiến): tại phường Đồng Quốc Bình.

*Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 03 phường: Phường Gia Viên, phường Lạc Viên và phường Máy Tơ thành 01 phường mới.

Cơ sở và lý do của việc sắp xếp ĐVHC: 03 phường có vị trí liền kề, trong đó 02 phường Gia Viên và Lạc Viên đều thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025; phường Máy Tơ thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2026-2030.

Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới (dự kiến): tại phường Máy Tơ.

Quận Lê Chân

Sắp xếp 12 phường thành 04 phường, giảm 08 phường, cụ thể:

*Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 03 phường: Phường Lam Sơn, phường Cát Dài và phường An Biên thành 01 phường mới.

Cơ sở và lý do của việc sắp xếp ĐVHC: 03 phường có vị trí liền kề và đều thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025

Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới (dự kiến): Tại phường An Biên.

*Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 03 phường: Phường Trần Nguyên Hãn, phường Hồ Nam và phường Dư Hàng thành 01 phường mới.

Cơ sở và lý do của việc sắp xếp ĐVHC: 03 phường có vị trí liền kề và đều thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025.

Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới (dự kiến): Tại phường Trần Nguyên Hãn.

Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 03 phường: Phường Trại Cau, phường Hàng Kênh và phường Đông Hải thành 01 phường mới.

Cơ sở và lý do của việc sắp xếp ĐVHC: 03 phường có vị trí liền kề và đều thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025

Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới (dự kiến): Tại phường Hàng Kênh.

Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân sổ của 03 phường: Phường An Dưong, phường Niệm Nghĩa và phường Nghĩa Xá thành 01 phường.

Cơ sở và lý do của việc sắp xếp ĐVHC: 03 phường có vị trí liền kề và đều thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025

Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới (dự kiến): Tại phường Niệm Nghĩa.

Quận Kiến An

Nhập 05 phường thành 02 phường, giảm 03 phường, cụ thể:

 Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 02 phường: Phường Phù Liễn và phường Tràng Minh để thành lập một phường mới.

Cơ sở và lý do của việc sắp xếp ĐVHC: 02 phường có vị trí liền kề và đều thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025.

Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới (dự kiến): Tại phường Phù Liễn.

* Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 03 phường: Phường Quán Trữ, phường Lãm Hà và phường Đồng Hòa thành 01 phường mới.

Cơ sở và lý do của việc sắp xếp ĐVHC: 03 phường có vị trí liền kề, trong đó phường Quán Trữ thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025; 02 phường Lãm Hà, Đồng Hòa đều thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2026-2030.

Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới (dự kiến): Tại phường Quán Trữ.

Huyện An Dương

Các phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã của huyện An Dương thuộc Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã, thành lập các phường, thành lập quận An Dương và điều chỉnh địa giới hành chính giữa huyện An Dương và quận Hồng Bàng. 

Việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã để thành lập các phường, thành lập quận An Dương đảm bảo phù hợp với quy định tại Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 30/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 "Khu đô thị mở rộng phía Tây (huyện An Dương): Thành lập quận An Dương" và Quyết định số 1516/QĐ-TTg ngày 02/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 "Thực hiện việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện đế mở rộng quận Hồng Bàng và thành lập quận An Dương", cụ thể nhập 02 xã, 01 thị trấn và 01 phần của 01 xã để thành lập 02 phường mới, gồm:

*Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Nam Sơn và một phần của xã Bắc Sơn để thành lập phường mới (phường Nam Sơn).

Cơ sở và lý do của việc sắp xếp ĐVHC: Xã Nam Sơn thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025; xã Bắc Sơn là xã liền kề.

Quốc lộ 10 với dải phân cách cứng chạy qua xã Bắc Sơn, chia xã Bắc Sơn thành 02 khu vực khá tách biệt. Xã Nam Sơn và khu vực 2 của xã Bắc Sơn có vị trí liền kề, khi sắp xếp với nhau sẽ đảm bảo tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số của ĐVHC phường. Bên cạnh đó người dân của 02 địa phương lao động và sinh sống xen canh, xen cư, có lịch sử, truyền thống, văn hóa. tôn giáo, tĩn ngưỡng, phong tục tập quán khá tương đồng.

Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới (dự kiến): Tại xã Nam Sơn.

*Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 02 xã, thị trấn: Thị trấn An Dương  và xã Lê Lợi để thành lập một phường mới (phường Lê Lợi).

Cơ sở và lý do của việc sắp xếp ĐVHC: Thị trấn An Dương thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025; xã Lê Lợi là xã liền kề. Năm 1987, thị trấn An Dương được thành lập trên cơ sở tách một phần lớn diện tích tự nhiên và quy mô dân sổ của xã Lê Lợi và một phần của xã Đồng Tâm, Nam Sơn, Đồng Thái. Khi sắp xếp với nhau sẽ đảm bảo tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân sổ của ĐVHC phường.

Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới (dự kiến): Tại thị trấn An Dương.

Huyện Thủy Nguyên

Các phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã của huyện Thủy Nguyên thuộc Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã, thành lập các phường và thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên. 

Việc xây dụng Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã, thành lập các phường và thành lập thành phổ thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên đảm bảo phù hợp với quy định tại Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 30/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 "Khu B: Khu vực đô thị mở rộng phía Bắc (phía Nam huyện Thủy Nguyên). Xây dựng huyện Thủy Nguyên thành thành phổ trực thuộc thành phố và Quyết định số 1516/QĐ-TTg ngày 02/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 "Thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên", cụ thể nhập 09 xã, thị trấn và điều chỉnh 01 phần địa giới ĐVHC 01 phường thành 04 phường mới, gồm:

*Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 03 xã, thị trấn: Thị trấn Núi Đèo, xã Thủy Sơn và xã Thủy Đường để thành lập 01 phường mới (phường Thủy Đường).

Cơ sở và lý do của việc sắp xếp ĐVHC:

Thị trấn Núi Đèo và xã Thủy Sơn thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025, xã Thủy Đường là xã liền kề. 03 xã, thị trấn Núi Đèo, Thủy Sơn và Thủy Đường vị trí liền kề, phù hợp với lịch sử (thị trấn Núi Đèo được thành lập trên cơ sở chia tách địa giới hành chính 02 xã: Thủy Đường và Thủy Sơn). Sau khi sắp xếp với nhau sẽ đảm bảo tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số của ĐVHC phường.

Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới (dự kiến): Tại xã Thuỷ Sơn.

*Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 02 xã: Xã Lưu Kỳ và xã Lưu Kiếm  để thành lập 01 phường mới (phường Luu Kiếm).

Cơ sở và lý do của việc sắp xếp ĐVHC:

Xã Lưu Kỳ thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025, xã Lưu Kiếm là xã liền kề. 02 xã Lưu Kiếm và xã Lưu Kỳ có vị trí địa lý liền kề, phù hợp với lịch sử (xã Lưu Kiếm được thành lập sau Cách mạng tháng 8/1945; ngày 10/01/2004, Chính phủ ban hành Nghị định sổ 18/2004/NĐ-CP, theo đó thành lập xã Lưu Kỳ thuộc huyện Thủy Nguyên trên cơ sở một phần của xã Lưu Kiếm). Sau khi sắp xếp với nhau sẽ đảm bảo tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số của ĐVHC phường.

Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới (dự kiến): Tại xã Lưu Kiếm.

*Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 02 xã: Xã Mỹ Đồng và xã Kiền Bái để thành lập 01 phường mới (phường Lê Hồng Phong).

Cơ sở và lý do của việc sắp xếp ĐVHC: Xã Mỹ Đồng thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025, xã Kiền Bái là xã liền kề. 02 xã Mỹ Đồng và xã Kiền Bái có vị trí địa lý liền kề, sau khi sáp nhập sẽ khắc phục được tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên của xã Kiền Bái (4,69 km2) và xã Mỹ Đồng (3,25 km2), để đảm bảo đạt các tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số khi thành lập phường; điều kiện phát triển kinh tế - xã hội khá tương đồng (cụm công nghiệp làng nghề truyền thống đúc gang hiện đang nằm trên địa giới hành chính của 02 xã (Kiền Bái, Mỹ Đồng).

Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới (dự kiến): Tại xã Mỹ Đồng.

*Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 02 xã: Xã Trung Hà, xã Thủy Triều và điều chỉnh 01 phần địa giới hành chính 7,19 ha của phường Đông Hải 1, quận Hải An để thành lập 01 phường mới (phưòng Thủy Hà).

Cơ sở và lý do của việc sắp xếp ĐVHC:

Xã Trung Hà thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025, xã Thủy Triều và phường Đông Hải 1 là 02 ĐVHC liền kề. Xã Trung Hà và xã Thủy Triều có yếu tố lịch sử (trước đây 02 xã này thuộc tổng Kinh Triều, sau Cách mạng tháng 8/1945, xã Ngũ Lão được thành lập trên cơ sở các làng xã của tổng Kinh Triều; năm 1957, tách làng Kinh Triều, Tuy Lạc để thành lập xã Thủy Triều, tách làng Chung Mỹ để cùng với Hà Tê thành lập xã Trung Hà). 

Khắc phục được tiêu chuẩn chưa đạt diện tích tự nhiên của xã Trung Hà (4,15 km2) khi thành lập phường. Việc điều chỉnh 7,19 km2 diện tích tự nhiên khu vực đảo Vũ Yên tại phường Đông Hải 1 thuộc quận Hải An đảm bảo trong xác định lại đường địa giới hành chính và việc quản lý hành chính thuộc 01 đơn vị hành chính tại huyện Thủy Nguyên.

Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới (dự kiến): Tại xã Thủy Triều.

Phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã thuộc diện khuyến khích sắp xếp

Ngoài việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã theo quy định tại Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, thành phố Hải Phòng đồng thời thực hiện sắp xếp:

Huyện An Dương

Nhập 05 ĐVHC xã để thành lập 03 phường mới {ngoài 04 xã, thị trấn đã thực hiện sắp xếp nêu trên) trong Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã, thành lập các phường, thành lập quận An Dương và điều chỉnh địa giới hành chính giữa huyện An Dương và quận Hồng Bàng, cụ thể như sau:

(1) Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Tân Tiến và một phần của xã Bắc Sơn để thành lập một phường mới (phường Tân Tiến).

Cơ sở và lý do của việc sắp xếp ĐVHC: 02 xã có vị trí liền kề.

Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới (dự kiến): Tại xã Tân Tiến.

(2) Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 02 xã: xã Đặng Cương vào xã Quốc Tuấn để thành lập 01 phường mới (phường An Hải).

Cơ sở và lý do của việc sắp xếp ĐVHC: 02 xã có vị trí liền kề.

Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới (dự kiến): Tại xã Đặng Cương.

(3) Xã Lê Lợi nằm trong phương án sắp xếp với Thị trấn An Dương (Đơn vị thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025) đã nêu trên.

Huyện Thủy Nguyên

Nhập 22 ĐVHC xã để thành lập 07 phường, xã mới (ngoài 09 xã, thị trấn đã thực hiện sắp xếp nêu trên) Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã, thành lập các phường và thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên, cụ thể như sau:

(1) Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 03 xã: xã An Sơn, xã Kỳ Sơn vào xã Phù Ninh để thành lập 01 xã mới.

Cơ sở và lý do của việc sắp xếp ĐVHC: Các xã (An Sơn, Kỳ Sơn, Phù Ninh) có vị trí địa lý liền kề, mặc dù khi sáp nhập diện tích tự nhiên không đạt chuẩn nhưng do 03 xã đều có điều kiện kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh tương đồng, đặc biệt khi sáp nhập sẽ có quy mô dân số lớn, là điều kiện để phát triển kinh tế, phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn.

Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới (dự kiến): Tại xã Kỳ Sơn.

(2) Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 02 xã: Xã Liên Khê vào xã Lại Xuân để thành lập 01 xã mới.

Cơ sở và lý do của việc sắp xếp ĐVHC: các xã Liên Khê và xã Lại Xuân có vị trí địa lý liền kề, có cơ cấu phát triển kinh tế - xã hội và tập quán nhân dân các địa phương tương đối tương đồng đều có nguồn lực để phát triển sản xuất về vật liệu xây dựng; việc sáp nhập sẽ thuận lợi trong việc quy hoạch vùng kinh tế và quản lý lao động, công tác bảo đảm an ninh trật tự trong khu vực.

Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới (dự kiến): Tại xã Lại Xuân.

(3) Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 03 xã: Xã Chính Mỹ, xã Hợp Thành vào xã Cao Nhân để thành lập 01 xã mới.

Cơ sở và lý do của việc sắp xếp ĐVHC: các xã (Hợp Thành, Cao Nhân, Chính Mỹ) có vị trí địa lý liền kề, theo phương án nêu trên sẽ đảm bảo phù hợp với định hướng quy hoạch chung; sự đồng nhất của các đơn vị hành chính sau khi thực hiện sắp sếp về các yếu tố như: truyền thống lịch sử, văn hóa, điều kiện tự nhiên, cộng đồng dân cư, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tập trung vào phát triển nông nghiệp, làng nghề truyền thống.

Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới (dự kiến): Tại xã Chính Mỹ.

(4) Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 02 xã: Xã Đông Sơn vào xã Kênh Giang để thành lập 01 phường mới (phường Trần Hưng Đạo).

Cơ sở và lý do của việc sắp xếp ĐVHC: xã Đông Sơn và xã Kênh Giang có vị trí địa lý liền kề, phù hợp với lịch sử (tháng 3/1952 xã Đông Son được thành lập, gồm các thôn: Thiên Đông, Trúc Sơn, Trà Sơn, Mỹ Giang, Trại Kênh; đến tháng 10/1956, tách các thôn Trà Sơn, Mỹ Giang, Trại Kênh để thành lập xã Kênh Giang). Khắc phục được tiêu chuẩn chưa đạt về diện tích tự nhiên của xã Đông Sơn (4,71 km2) khi thành lập phường.

Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới (dự kiến): Tại xã Kênh Giang.

(5) Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 02 xã: Xã Phục Lễ vào xã Phả Lễ để thành lập 01 phường mới (phường Nam Triệu Giang).

Cơ sở và lý do của việc sắp xếp ĐVHC:

Xã Phả Lễ và xã Phục Lễ có vị trí địa lý liền kề, phù hợp với lịch sử (trước đây 02 xã này thuộc tổng Phục Lễ; sau Cách mạng tháng 8/1945, tổng Phục Lễ chia làm 02 xã: xã Phục Hưng (gồm các làng: Phục Lễ, Phả Lễ, Lập Lễ) và xã Tam Tỉnh; trong kháng chiến chống Pháp đã hợp nhất 02 xã Phục Hưng và xã Tam Tỉnh để thành lập xã Tam Hưng; đến năm 1957, tách xã Tam Hưng thành 03 xã: Tam Hưng, Phả Lễ, Phục Lễ. Khắc phục được tiêu chuẩn chưa đạt về diện tích tự nhiên của xã Phả Lễ (4,51 km2) khi thành lập phường.

Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới (dự kiến): Tại xã Phả Lễ.

(6) Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 02 xã: Xã Hoàng Động vào xã Lâm Động để thành lập 01 phường mới (phường Hoàng Lâm).

Cơ sở và lý do của việc sắp xếp ĐVHC: xã Hoàng Động và xã Lâm Động có vị trí địa lý liền kề, phù hợp với lịch sử (tháng 7/1948 các xã: Hoa Động, Hoàng Động, Lâm Động hợp nhất thành xã Hoàng Hoa và đến năm 1956 các xã lại được tách ra như hiện nay). Khắc phục được tiêu chuẩn chưa đạt về diện tích tự nhiên của xã Lâm Động (4,25 km2) khi thành lập phường.

Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới (dự kiến): Tại xã Lâm Động.

(7) Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 02 xã: Xã Tân Dương vào xã Dương Quan để thành lập 01 phường mới (Phường Dương Quan).

Cơ sở và lý do của việc sắp xếp ĐVHC: xã Tân Dương và xã Dương Quan có vị trí địa lý liền kề, phù hợp với lịch sử (xã Dương Quan được thành lập sau Cách mạng tháng 8/1945, gồm các làng: Tả Quan, Hữu Quan, Lỗi Dương, Tân Dương; đến tháng 10/1956, hai làng Lỗi Dương, Tân Dương tách ra để thành lập xã Tân Dương); trong thời gian tới, Trung tâm Chính trị - Hành chính mới của thành phố Hải Phòng được xây dựng di chuyển tập trung sang khu vực Bắc sông Cấm thuộc địa giới hành chính 02 xã Tân Dương và Dương Quan (Trung tâm Chính trị - Hành chính mới của thành phố Hải Phòng sẽ thuộc địa bàn 01 phường).

Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới (dự kiến): Tại xã Dương Quan.

(8) Xã Thủy Đường nằm trong phương án sắp xếp với thị trấn Núi Đèo và xã Thủy Sơn (02 đơn vị thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025) để thành lập 01 phường mới (đã nêu trên).

(9) Xã Minh Tân và xã Gia Đức nằm trong phương án sắp xếp với xã Gia Minh (thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025) để thành lập 01 xã mới (đã nêu trên).

(10) Xã Lưu Kiếm nằm trong phương án sắp xếp với xã Lưu Kỳ (thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025) để thành lập 01 phường (đã nêu trên).

(11) Xã Thủy Triều nằm trong phương án sắp xếp với xã Trung Hà (thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025) để thành lập 01 phường mới (đã nêu trên).

(12) Xã Kiền Bái nằm trong phương án sắp xếp với xã Mỹ Đồng (thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025) để thành lập 01 phường mới (đã nêu trên).


Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Lễ tang đồng chí đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức với nghi thức Quốc tang.

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - THÔNG BÁO LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU VÀ LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Tóm tắt tiểu sử của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi