CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Hà Nội tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên ZALO

07:50 - 02/09/2022

(Chinhphu.vn) - Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch 32/KH-VP về triển khai xây dựng kênh thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của người dân, doanh nghiệp trên ứng dụng ZALO.

Theo đó, việc xây dựng kênh thông tin tiếp nhận trên ZALO nhằm tạo thêm kênh tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền địa phương để gửi những phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính hoặc hành vi, thái độ của cán bộ, công chức đến cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền xử lý, giải quyết; thông qua đó, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố.

Kế hoạch cũng nêu rõ 5 nội dung và tiến độ triển khai. Cụ thể, trước ngày 30/8/2022, hoàn thành xây dựng biểu mẫu theo form mẫu tiếp nhận phản ánh, kiến nghị người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia và tổ chức số hóa, tích hợp lên ứng dụng ZALO phục vụ công tác tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính. 

Trong tháng 9/2022, hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu phản ánh kiến nghị của Văn phòng UBND Thành phố và xây dựng quy chế quản lý, vận hành Hệ thống, xác định quy trình và cách thức thực hiện cũng như quy trình tiếp nhận đảm bảo theo quy định.