CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Hà Nội: Nhiều đơn vị, dự án chưa giải ngân

16:25 - 22/07/2022

(Chinhphu.vn) - Hà Nội có 4 đơn vị đến nay chưa giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 gồm Sở TNMT, Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Cục Hậu cần (Bộ Công an). Nhiều dự án cấp thành phố đến nay chưa giải ngân; các dự án trọng điểm giải ngân chậm…

Hà Nội: Nhiều đơn vị, dự án chưa giải ngân - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nguyên nhân tỷ lệ giải ngân thấp

Ngày 21/7, UBND thành phố Hà Nội có Thông báo số 545/TB-UBND đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và năm 2021 kéo dài.

Trước đó, ngày 17/6, đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND thành phố Hà Nội đã chủ trì cuộc họp trực tuyến đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và năm 2021 kéo dài.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, ý kiến phát biểu của các đơn vị, của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố, các Ban thuộc HĐND thành phố; thay mặt UBND thành phố, đồng chí Lê Hồng Sơn kết luận, chỉ đạo như sau:

Theo tổng hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến ngày 16/6/2022, thành phố giải ngân được hơn 8.883 tỷ đồng kế hoạch năm 2022, đạt 17,4% kế hoạch thành phố giao; giải ngân kế hoạch vốn đầu tư cấp thành phố năm 2021 kéo dài sang năm 2022 đạt 7,5% kế hoạch; giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công cấp huyện kéo dài sang năm 2022 đạt 14,5% kế hoạch.

Một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao hơn tỷ lệ giải ngân bình quân của thành phố là UBND quận Ba Đình (63,1%), UBND quận Long Biên (56,5%), Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố (37,1%)…

Tuy nhiên, 24 đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân của thành phố là UBND huyện Thạch Thất (8,1%), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2,9%) và 4 đơn vị đến nay chưa giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 gồm Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Cục Hậu cần (Bộ Công an). Nhiều dự án cấp thành phố đến nay chưa giải ngân; các dự án trọng điểm giải ngân chậm…

Nguyên nhân chủ quan là quan trọng

Việc giải ngân chậm có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân khách quan do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội; giá vật liệu xây dựng đầu năm tăng cao, huy động nhân lực khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, kế hoạch vốn nước ngoài đầu năm giao cao…

Bên cạnh các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp, thời gian qua vẫn có những đơn vị, chủ đầu tư, UBND một số quận, huyện giải ngân tốt. 

Vì vậy, thành phố đánh giá nguyên nhân chủ quan là quan trọng, chủ yếu do các chủ đầu tư thiếu quyết liệt, sâu sát, một số đơn vị thiếu quyết tâm chính trị, vai trò của người đứng đầu chưa được phát huy, công tác chuẩn bị dự án chất lượng chưa cao nên vướng mắc khi triển khai, một số nhà thầu yếu kém về năng lực…

Phấn đấu giải ngân đạt trên 90% kế hoạch vốn năm 2022

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và năm 2021 kéo dài, phấn đấu giải ngân đạt trên 90% kế hoạch vốn năm 2022, UBND thành phố yêu cầu thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhóm giải pháp.

Theo đó, từng cấp, từng ngành, UBND quận, huyện, thị xã, chủ đầu tư phải nghiêm túc quán triệt chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, HĐND và UBND thành phố đẩy mạnh tháo gỡ các vướng mắc, tích cực giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện Kế hoạch đầu tư công trên tất cả các ngành, lĩnh vực, các địa phương, các cấp quản lý; xác định kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của người đứng đầu và cán bộ, công chức liên quan; xác định rõ nguyên nhân cả chủ quan và khách quan để làm căn cứ xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng giải ngân vốn đầu tư công thấp.

Các chủ đầu tư tăng cường tính chủ động trong phối hợp với các quận, huyện và các sở, ngành để triển khai dự án, rà soát, đánh giá kỹ khả năng thực hiện của dự án với tinh thần nỗ lực cao nhất, lập kế hoạch giải ngân cụ thể và cam kết với thành phố kết quả giải ngân theo từng dự án, từng tháng, từng quý và chịu trách nhiệm toàn diện trước thành phố kết quả giải ngân các dự án.

UBND thành phố giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa và Thể thao, sở, ngành thành phố chịu trách nhiệm trước thành phố về việc hướng dẫn các chủ đầu tư xử lý các nội dung vướng mắc theo thẩm quyền; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục đầu tư, thẩm định, phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư, thiết kế, dự toán; tăng cường quản lý nhà nước về chi phí đầu tư xây dựng, chất lượng công trình theo chức năng, nhiệm vụ và quy định pháp luật; kịp thời báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết nội dung vượt thẩm quyền.

Kho bạc Nhà nước Hà Nội giải quyết khẩn trương, thanh toán cho các dự án đầu tư khi đủ điều kiện giải ngân; phối hợp với các chủ đầu tư và các sở, ngành xử lý vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi…

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, công khai, minh bạch trong thực hiện kế hoạch đầu tư công

Ngày 21/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 10/CT-UBND về tăng cường thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Theo đó, ngoài thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã xác định từ đầu năm, UBND Thành phố yêu cầu tăng cường hoạt động một cách quyết liệt và thực chất hơn của 6 Tổ công tác về kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. 

UBND TP giao Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Giám đốc các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành Thành phố; các chủ đầu tư dự án cần tập trung tăng cường kỷ luật, kỷ cương, công khai, minh bạch trong thực hiện kế hoạch đầu tư công.

Các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng, quý, năm và đột xuất về công tác giải ngân kế hoạch đầu tư công theo đúng thời gian, nội dung và các biểu mẫu quy định. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức giao ban hằng tháng về tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Nghiên cứu các giải pháp có tính căn cơ, tính đột phá để giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2022

UBND Thành phố Hà Nội giao các chủ đầu tư nghiên cứu các giải pháp có tính căn cơ, tính đột phá để giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2022 và năm 2021 kéo dài của các dự án được giao (đạt tỷ lệ 100%) theo quy định của Luật Đầu tư công.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư xác định rõ nguyên nhân, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan trong việc triển khai thực hiện dự án, giải ngân kế hoạch vốn không đạt trên 90% kế hoạch.

Các sở chuyên ngành hướng dẫn, tạo mọi điều kiện hỗ trợ thủ tục cho các đơn vị, sớm thẩm định, trình phê duyệt dự án, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán để sớm khởi công công trình. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương nghiên cứu, rà soát hoàn thiện khung pháp lý, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, tham mưu cho UBND thành phố và Chính phủ, bộ, ngành Trung ương kịp thời loại bỏ, tháo gỡ các rào cản khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực dầu tư, xây dựng cơ bản.

Đối với UBND các quận, huyện, thị xã phải nỗ lực triển khai đẩy nhanh tiến độ dự án và nâng cao tỷ lệ giải ngân cả dự án cấp thành phố và cấp huyện khi được Thành phố phân cấp mạnh và giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư các dự án cấp thành phố.

Tại mỗi đơn vị, phân công các đồng chí lãnh đạo theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân từng dự án theo từng ngành, lĩnh vực phụ trách, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án; kịp thời báo cáo UBND Thành phố Hà Nội đối với các nhiệm vụ vượt thẩm quyền…

Các chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm, quyết tâm trong thực hiện kế hoạch đầu tư công. Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư dự án, chủ động dự báo các khó khăn, vướng mắc khi lập, thẩm định và phê duyệt dự án. Chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành để đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện các thủ tục đầu tư dự án.

Theo UBND Thành phố, đến nay, các đơn vị đã có nhiều cố gắng đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Tuy nhiên, ở một số đơn vị, công tác triển khai thực hiện còn hạn chế, chưa hiệu quả, thiếu quyết liệt, chưa sâu sát, thiếu đôn đốc, kiểm tra; trách nhiệm trong phối hợp xử lý công việc và tổ chức thực hiện còn chưa chặt chẽ; kỷ luật trong công tác đầu tư công chưa nghiêm nên vẫn có một số dự án triển khai chậm, không bảo đảm tiến độ thực hiện, dẫn đến giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đạt thấp, ảnh hưởng đến tình hình thực hiện kế hoạch của toàn thành phố.

Lũy kế giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố, từ đầu năm đến ngày 30/6/2022, đạt 10.777 tỷ đồng, bằng 21,1% kế hoạch giao, trong đó, cấp Thành phố giải ngân đạt 18,3% kế hoạch và cấp huyện (gồm vốn ngân sách cấp huyện và ngân sách Thành phố hỗ trợ) đạt 23,4% kế hoạch. Đây là mức giải ngân thấp, không đạt được kết quả theo yêu cầu của Chính phủ, Thành ủy, HĐND Thành phố và UBND Thành phố.