CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Gia Lai giới thiệu nhân sự vào quy hoạch Trung ương

05:51 - 14/08/2023

(Chinhphu.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị để giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Ngày 11/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương.Đảng khóa XIV.

Việc giới thiệu nhân sự lần này của tỉnh Gia Lai được thực hiện theo Kế hoạch số 17-KH/TW (ngày 7/7/2023) của Bộ Chính trị về xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.