CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Giám đốc Sở Y tế trúng cử Ủy viên UBND tỉnh, bãi nhiệm Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh

09:41 - 06/05/2024

(Chinhphu.vn) - Tại kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XII, bãi nhiệm chức vụ Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh.

Giám đốc Sở Y tế trúng cử Ủy viên UBND tỉnh, bãi nhiệm Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh- Ảnh 1.

Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên tặng hoa chúc mừng ông Lý Minh Thái-Giám đốc Sở Y tế trúng cử Ủy viên UBND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026)

 Ông Lý Minh Thái được bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026 

Tại kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long đã trình bày Tờ trình số 964/TTr-UBND tỉnh ngày 24/4/2024 về việc bầu Ủy viên UBND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026).

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh trình HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) bầu Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lý Minh Thái-Giám đốc Sở Y tế. 

Theo đó, tính đến nay, ông Lý Minh Thái có 3 năm (tính đến thời điểm đề xuất bầu cử) đều hoàn thành nhiệm vụ trở lên; thời điểm giới thiệu nhân sự không có đơn, thư khiếu nại, tố cáo; đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, độ tuổi, lịch sử chính trị và chính trị hiện nay.

Giám đốc Sở Y tế trúng cử Ủy viên UBND tỉnh, bãi nhiệm Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh- Ảnh 2.

Các đại biểu dự kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XII đối với ông Lý Minh Thái.

Các đại biểu dự kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XII đối với ông Lý Minh Thái. 

Kết quả, ông Lý Minh Thái-Giám đốc Sở Y tế trúng cử Ủy viên UBND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026).

Ngoài ra, HĐND tỉnh Gia Lai cũng đã biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh và bãi nhiệm đại biểu HĐND khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) đối với bà Đinh Thị Giang.

Giám đốc Sở Y tế trúng cử Ủy viên UBND tỉnh, bãi nhiệm Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh- Ảnh 3.

Quang cảnh kỳ họp.