Tags: Dự thảo Thông tư

TOÀN VĂN: Dự thảo Thông tư quy định đánh số và gắn biển số nhà

TOÀN VĂN: Dự thảo Thông tư quy định đánh số và gắn biển số nhà

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn dự thảo Thông tư quy định đánh số và gắn biển số nhà đang được Bộ Xây dựng lấy ý kiến.

Nguyên tắc đánh tên nhóm nhà, ngôi nhà trong khu nhà

Nguyên tắc đánh tên nhóm nhà, ngôi nhà trong khu nhà

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Dự thảo Thông tư quy định đánh số và gắn biển số nhà đang được Bộ Xây dựng lấy ý kiến, trong đó đề xuất nguyên tắc đánh tên đối với nhóm nhà, ngôi nhà trong khu nhà; đánh số tầng nhà, cầu thang của nhà chung cư.

Đề xuất danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm và hướng dẫn chẩn đoán, giám định

Đề xuất danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm và hướng dẫn chẩn đoán, giám định

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Tại dự thảo Thông tư quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội, Bộ Y tế đề xuất danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm và hướng dẫn chẩn đoán, giám định.

TOÀN VĂN: Dự thảo Thông tư hướng dẫn nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế

TOÀN VĂN: Dự thảo Thông tư hướng dẫn nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương đang được Bộ Y tế lấy ý kiến.

TOÀN VĂN: Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

TOÀN VĂN: Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn dự thảo Thông tư của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

TOÀN VĂN: Dự thảo Thông tư sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp THPT

TOÀN VĂN: Dự thảo Thông tư sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp THPT

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020, được sửa đổi bổ sung bởi thông tư 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 và Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Công Thương xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió

Bộ Công Thương xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Giá phát điện của nhà máy điện mặt trời chuẩn, điện gió chuẩn được tính bằng giá cố định bình quân cộng với giá vận hành bảo dưỡng cố định.

Từ 1/7/2023, điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Từ 1/7/2023, điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đề xuất mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 01/7/2023 đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc.

Bộ Nội vụ dự kiến bãi bỏ toàn bộ 10 thông tư về tuyển dụng; quản lý công chức, viên chức

Bộ Nội vụ dự kiến bãi bỏ toàn bộ 10 thông tư về tuyển dụng; quản lý công chức, viên chức

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ dự kiến bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan, hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Tại sao phải xây dựng Chuẩn cơ sở giáo dục đại học?

Tại sao phải xây dựng Chuẩn cơ sở giáo dục đại học?

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Bộ GDĐT xây dựng và ban hành quy định về Chuẩn cơ sở GDĐH, nhằm hoàn thiện khung pháp lý về GDĐH theo quy định của Luật GDĐH, tạo ra đổi mới trong quản lý nhà nước theo cơ chế tự chủ đại học.

TOÀN VĂN: Dự thảo Thông tư quy định Chuẩn cơ sở giáo dục đại học

TOÀN VĂN: Dự thảo Thông tư quy định Chuẩn cơ sở giáo dục đại học

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Cổng TTĐT Chính phủ giới thiệu toàn văn dự thảo Thông tư quy định Chuẩn cơ sở giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời hạn của giấy xác nhận thông tin về cư trú sẽ tăng?

Thời hạn của giấy xác nhận thông tin về cư trú sẽ tăng?

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Bộ Công an đề xuất xác nhận thông tin về cư trú có giá trị 1 năm kể từ ngày cấp đối với trường hợp xác nhận thông tin về cư trú (quy định cũ 30 ngày).

Giảm 50% lệ phí đăng ký thường trú qua Cổng dịch vụ công trực tuyến

Giảm 50% lệ phí đăng ký thường trú qua Cổng dịch vụ công trực tuyến

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú. Theo đó, lệ phí đăng ký thường trú là 20.000 đồng/lần đăng ký đối với trường hợp công dân nộp hồ sơ trực tiếp.

TOÀN VĂN: Dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí lĩnh vực giao thông vận tải

TOÀN VĂN: Dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí lĩnh vực giao thông vận tải

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Cổng Thông tin điện tử Chính phủ giới thiệu dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Không chia nhỏ gói thầu thuốc để áp dụng chính sách đặc biệt

Không chia nhỏ gói thầu thuốc để áp dụng chính sách đặc biệt

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Trường hợp thuốc phát sinh trong chẩn đoán, điều trị cho bệnh nhân và có dự toán mua sắm không quá 50 triệu đồng thì cơ sở y tế được áp dụng mua sắm theo quy định tại Khoản 19 Điều 3 Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đọc nhiều
Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp,...

Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành; tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (30% - mức cao nhất trong lịch sử tăng lương); tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp xã hội hiện hưởng.

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chính phủ đề xuất thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%).

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN từ ngày 1/7/2024

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN từ ngày 1/7/2024

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Dự kiến Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi và chỉ đạo: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế; kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

Đề nghị sửa đổi quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở; bổ nhiệm, phong thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu,...

Đề nghị sửa đổi quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở; bổ nhiệm, phong thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Qua tổng kết Luật Sĩ quan và kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị; dự kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung 10 điều của luật liên quan đến việc bổ nhiệm, thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu, tiền lương, phụ cấp... của sĩ quan Quân đội.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

}