Dự kiến thời gian hoàn thành tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở, cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030

04/07/2024 10:41

(Chinhphu.vn) - Theo dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, Đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tiến hành trong 1/2 ngày, hoàn thành trong quý I/2025. Đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu Đảng bộ cấp cơ sở không quá 2 ngày; bắt đầu từ tháng 4/2025, hoàn thành trước ngày 30/6/2025.

Dự kiến thời gian hoàn thành tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở, cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030- Ảnh 1.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Sáng 4/7, tại Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; trình bày dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

9 nội dung chính

Dự thảo kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 9 nội dung chính. Đó là: 

(1) Tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, các văn bản hướng dẫn của Trung ương và Kế hoạch của Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp; 

(2) Thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội; 

(3) Nội dung Đại hội Đảng bộ các cấp; 

(4) Chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận;

 (5) Về công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp uỷ;

 (6) Cơ cấu, số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu dự đại hội cấp trên; 

(7) Về các tổ chức điều hành, giúp việc tại đại hội; 

(8) Thời gian tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp;

 (9) Việc phân công, bố trí và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ sau đại hội.

Dự thảo kế hoạch đưa ra 4 nội dung đại hội Đảng ở các cấp là: (1) Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025 – 2030; (2) Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp; (3) Bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2025 – 2030; (4) Bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ cấp trên. Đối với cấp cơ sở, ở những nơi có khó khăn về công tác nhân sự, được cấp uỷ cấp trên trực tiếp đồng ý thì đại hội với 3 nội dung, chưa tiến hành bầu cấp uỷ khoá mới.

Đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tiến hành trong 1/2 ngày, hoàn thành trong quý I/2025

Thời gian tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp như sau: Đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tiến hành trong 1/2 ngày, hoàn thành trong quý I/2025. Đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu Đảng bộ cấp cơ sở không quá 2 ngày; bắt đầu từ tháng 4/2025, hoàn thành trước ngày 30/6/2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ chọn 1 Đảng bộ cơ sở cấp xã để tổ chức đại hội điểm trong tháng 2/2025. Mỗi Đảng bộ cấp huyện, Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy chọn 1 - 2 tổ chức cơ sở đảng tổ chức đại hội điểm vào đầu tháng 3/2025 để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung.

Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp trên cơ sở không quá 3 ngày, bắt đầu từ tháng 6/2025, hoàn thành trước ngày 31/8/2025. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn 1 Đảng bộ cấp huyện tiến hành đại hội điểm vào đầu tháng 5/2025.

Thời gian họp trù bị được tính vào thời gian tiến hành đại hội, đối với cấp huyện và tương đương không quá 1/2 ngày.

Theo dự thảo kế hoạch, dừng việc bổ sung cấp uỷ viên và uỷ viên ban thường vụ cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 trước 6 tháng tính đến thời điểm đại hội ở mỗi cấp, cụ thể: Đối với cấp cơ sở từ tháng 10/2024, cấp huyện từ tháng 12/2024; cấp tỉnh từ tháng 3/2025 đến thời điểm đại hội ở mỗi cấp. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt về mọi mặt để chỉ đạo tiến hành đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp mình theo đúng các yêu cầu và nội dung trong kế hoạch. Trong quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị thường xuyên báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh uỷ) về tiến độ và những vấn đề mới nảy sinh để Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo kịp thời...

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Lễ tang đồng chí đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức với nghi thức Quốc tang.

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - THÔNG BÁO LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU VÀ LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Tóm tắt tiểu sử của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi