CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Đồng chí Trương Thị Mai làm Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 39-KL/TW

17:01 - 22/09/2022

(Chinhphu.vn) - Ban Bí thư quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 39-KL/TW gồm có 8 đồng chí. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương là Trưởng Ban Chỉ đạo.

Đồng chí Trương Thị Mai làm Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 39-KL/TW - Ảnh 1.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 39-KL/TW.

Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 39-KL/TW gồm 8 đồng chí

Thực hiện Kết luận số 39-KL/TW ngày 18-7-2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước; Quyết định số 81-QĐ/TW, ngày 6-9-2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 39-KL/TW, chiều 21/9, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 39-KL/TW tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Kết luận số 39-KL/TW (Phiên họp lần thứ nhất).

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trị Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 39-KL/TW; đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; đồng chí Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương và cán bộ, công chức Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 39-KL/TW đã công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 39-KL/TW. Theo đó, Ban Chỉ đạo gồm có 8 đồng chí; đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương là Trưởng Ban Chỉ đạo.

Đồng chí Trương Thị Mai làm Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 39-KL/TW - Ảnh 2.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Bộ Công an thẩm định chính trị cán bộ được tuyển chọn đi bồi dưỡng

Ở phiên họp thứ nhất, các đại biểu đã thảo luận, góp ý xoay quanh các vấn đề về quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo, quy chế bồi dưỡng cán bộ theo Kết luận số 39-KL/TW.

Các thành viên cũng thảo luận về kế hoạch triển khai thực hiện; nội dung bồi dưỡng cán bộ; tiêu chí tuyển chọn cán bộ đi đào tạo; việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và với chính phủ nước ngoài để chủ trương đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước được thực hiện có hiệu quả.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định các ý kiến góp ý, trao đổi, thảo luận tại Hội nghị cơ bản thống nhất với dự thảo, Ban Chỉ đạo sẽ tiếp thu, nghiên cứu để hoàn thiện các văn bản trong thời gian sớm nhất. 

Để thực hiện có hiệu quả Kết luận số 39-KL/TW, việc triển khai cần theo hướng Bộ Ngoại giao là Cơ quan Thường trực. Bộ Công an chú trọng đến việc thẩm định chính trị cán bộ được tuyển chọn đi bồi dưỡng, đánh giá tình hình an ninh, chính trị ở nơi mình cử cán bộ đến học tập, bồi dưỡng. 

Trước khi mỗi đoàn đi đào tạo, bồi dưỡng, cần có buổi thông tin về nội quy an ninh; chế độ, chính sách cũng như quan hệ ngoại giao, tình hình kinh tế - xã hội của địa bàn mình cử cán bộ tới bồi dưỡng. 

Các đoàn đi bồi dưỡng ở nước ngoài cần khắc phục hạn chế về nội dung, chất lượng bồi dưỡng; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chưa sát thực tế; đối tượng cử đi bồi dưỡng trùng lắp. 

Để chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước có hiệu quả, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo thực kiện Kết luận số 39-KL/TW nhấn mạnh, cần chuẩn bị mọi điều kiện để năm 2023 có thể triển khai thực hiện; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và chính quyền nơi đến; xây dựng được nội dung, chương trình cho từng đoàn phù hợp (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn).

Đồng chí Trương Thị Mai cũng yêu cầu không được trùng lắp đối tượng được cử đi bồi dưỡng; bảo đảm an ninh chính trị nội bộ cho từng đoàn đi bồi dưỡng để chất lượng bồi dưỡng được thực chất hơn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.