CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

“Đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc gắn với cải cách hành chính trong Đảng”

07:56 - 21/07/2022

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đề án tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 khóa X trình Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII, ngày 20/7, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Tọa đàm chuyên gia “Đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc gắn với cải cách hành chính trong Đảng”.

“Đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc gắn với cải cách hành chính trong Đảng” - Ảnh 1.

Tọa đàm chuyên gia “Đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc gắn với cải cách hành chính trong Đảng”.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng đồng chủ trì Tọa đàm.

Dự Tọa đàm có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy Lào Cai; các đồng chí đại diện lãnh đạo ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy: Hà Nội, Lào Cai, Ninh Bình; các đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Ban Tổ chức Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và các chuyên gia, nhà khoa học.

Tọa đàm với mục đích tạo diễn đàn thảo luận, lấy ý kiến rộng rãi, sâu sắc, phong phú của các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý về một số vấn đề lý luận và thực tiễn chuyên sâu liên quan nhằm đánh giá thực trạng cải cách hành chính trong Đảng trong 15 năm qua; đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc gắn với cải cách hành chính trong Đảng; đề xuất các giải pháp, kiến nghị nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành nghị quyết của Đảng; đổi mới và nâng cao năng lực quy hoạch đường lối, chủ trương, định hướng chính sách của Đảng; đẩy mạnh khoa học hóa, hiện đại hóa các phương thức lãnh đạo của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số.

Với mục đích đó, các tham luận tại Tọa đàm đã trao đổi nhiều vấn đề về cơ sở lý luận và thực tiễn trong đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc, gắn với cải cách hành chính trong Đảng.

PGS.TS. Trần Quang Nhiếp, nguyên Phó Tổng Biên tập Phụ trách, Thủ trưởng cơ quan Tạp chí Cộng sản bàn luận về yêu cầu và khái quát những vấn đề cốt lõi của đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc, gắn với cải cách hành chính trong Đảng.

Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; nhà báo Bắc Văn, nguyên Trưởng Ban Xây dựng Đảng Báo Nhân Dân, với kinh nghiệm nhiều năm viết về xây dựng Đảng đã trao đổi các tham luận về “Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền trong tổng thể xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị”, “Đổi mới phương thức ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết”.

Các tham luận cũng bàn về đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành nghị quyết của Đảng; Đổi mới phương thức ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết; Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành nghị quyết chuyên đề của Trung ương tại các cơ quan tham mưu, giúp việc của Trung ương Đảng…

Đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai trao đổi về giải pháp thực hiện đổi mới và nâng cao năng lực hoạch định đường lối, cụ thể hóa, thể chế hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng.

“Đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc gắn với cải cách hành chính trong Đảng” - Ảnh 2.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Toạ đàm.

Phát biểu kết thúc tại Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định: Những ý kiến trao đổi tham luận trong Tọa đàm hôm nay rất đa chiều, phản ánh nhiều vấn đề cả cơ sở lý luận và thực tiễn về đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc gắn với cải cách hành chính trong Đảng. 

Nhiều ý kiến sâu sắc từ góc độ nghiên cứu của các chuyên gia, nhà khoa học; nhiều ý kiến được đúc kết từ quá trình hoạt động thực tiễn, nhất là quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nghị quyết của Đảng ở cơ sở, từ đó các đồng chí đã thẳng thắn chỉ ra nhiều hạn chế trong việc ban hành, triển khai thực hiện nghị quyết.

Thời gian tới, đồng chí Nguyễn Quang Dương đề nghị các đại biểu tiếp tục đóng góp thêm ý kiến, kinh nghiệm, giải pháp để nâng cao chất lượng ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết, xây dựng nội dung nghị quyết sát đúng với thực tiễn cuộc sống. 

Những ý kiến trao đổi thảo luận hôm nay, ý kiến nào phù hợp với chủ trương, đường lối, Điều lệ, Cương lĩnh của Đảng, đặc biệt là phù hợp với tinh thần Đại hội XIII của Đảng sẽ được Tổ Biên tập Đề án chọn lọc, tiếp thu. 

Với những ý kiến chưa phù hợp sẽ tiếp tục nghiên cứu để làm phong phú thêm về cơ sở lý luận về phương thức lãnh đạo của Đảng./.