CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Đề xuất Thủ tướng giao một cơ quan đầu mối theo dõi doanh nghiệp nhà nước

09:27 | 25/03/2024

(Chinhphu.vn) - Trong Quý III/2024, Bộ KHĐT đề xuất Thủ tướng Chính phủ giao một cơ quan đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước.

}