Đề xuất điều chỉnh giá; tính đủ tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý vào giá dịch vụ khám, chữa bệnh

14/11/2023 09:33

(Chinhphu.vn) - Bộ Y tế đề xuất đến năm 2024, tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý vào giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Từ năm 2025 trở đi, từng bước kết cấu chi phí khấu hao vào giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Tính đủ tiền lương, chi phí trực tiếp, quản lý vào giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Liên quan đến lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh có chi phí quản lý và chi phí khấu hao theo lộ trình giá dịch vụ sự nghiệp công, Bộ Y tế cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, Bộ đã xây dựng lộ trình cụ thể và đề xuất trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Theo đó, đến năm 2023, tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp vào giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Đến năm 2024, tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý vào giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Từ năm 2025 trở đi, từng bước kết cấu chi phí khấu hao vào giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. 

Bộ Y tế cho biết, dự thảo Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh đã được gửi tới Bộ Tư pháp thẩm định để hoàn thiện trình Chính phủ ban hành.

Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 13/2023/TT-BYT quy định khung giá và phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước cung cấp; theo đó giá dịch vụ này được tính đủ 4 yếu tố chi phí. 

Mặc dù đối tượng áp dụng là với người bệnh sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu, nhưng là một bước tiến trong thực hiện lộ trình giá dịch vụ sự nghiệp công.

Điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo tiền lương cơ sở

Về việc điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng, Bộ Y tế cho biết, hiện nay, giá dịch khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và giá dịch vụ khám, chữa bệnh cho đối tượng không có thẻ bảo hiểm y tế đang thực hiện theo mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/người/tháng. 

Bộ đã xây dựng các thông tư theo quy định và thực hiện việc đánh giá tác động ban hành thông tư. Việc điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng là một bước trong quá trình thực hiện lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Bộ Y tế đã phối hợp cùng Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan đề xuất không thay đổi cơ cấu giá khám bệnh, chữa bệnh mà chỉ thay đổi mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng. 

Đồng thời, thực hiện rà soát bổ sung giá của một số dịch vụ như: thanh toán dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng phương pháp vô cảm gây tê, rà soát một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh có vướng mắc trong quá trình thanh toán chi phí khám, chữa bệnh....

Nếu điều chỉnh giá khám bệnh, chữa bệnh, CPI vẫn trong khả năng cho phép

Về tác động tới Quỹ Bảo hiểm y tế, theo Bộ Y tế, nếu thực hiện điều chỉnh tiền lương kết cấu vào giá theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng, tỷ lệ tăng bình quân của giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh là 5%, chi Quỹ Bảo hiểm y tế tăng khoảng 2.700 tỷ đồng/năm. 

Việc điều chỉnh tiền lương đã thực hiện từ 1/7/2023, theo đó số thu Quỹ bảo hiểm y tế cũng tăng đồng thời. 

Căn cứ số liệu tại Báo cáo 352/BC-CP của Chính phủ về kết quả quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế năm 2021, nếu điều chỉnh giá khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng, Quỹ Bảo hiểm y tế vẫn có khả năng cân đối.

Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, ước tính việc áp dụng mức lương cơ sở mới sẽ làm cho CPI bình quân cả nước năm 2023 tăng khoảng 0,16 - 0,25 điểm phần trăm. Tổng cục Thống kê đã đưa ra các kịch bản, theo đó, nếu điều chỉnh giá khám bệnh, chữa bệnh, CPI vẫn trong khả năng cho phép.

Điều chỉnh giá khám bệnh, chữa bệnh cơ bản không ảnh hưởng đến người dân

Bộ Y tế khẳng định, điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng cơ bản không ảnh hưởng đến người dân. 

Cụ thể, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn, người sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trẻ em dưới 6 tuổi, người dân sinh sống tại huyện đảo, xã đảo; người có công với cách mạng, thân nhân là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách xã hội thuộc diện được ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính khác mua thẻ bảo hiểm y tế, khi đi khám, chữa bệnh được bảo hiểm y tế thanh toán 100% nên không bị ảnh hưởng.

Đối với người cận nghèo, chỉ phải đồng chi trả 5% nên mức độ tác động không đáng kể. 

Các đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế phải đồng chi trả 20% chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế có bị ảnh hưởng, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng không nhiều vì chỉ chi trả tăng thêm đối với phần thanh toán theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; tiền thuốc, vật tư thanh toán theo thực tế sử dụng không bị thay đổi.

Với đối tượng không tham gia bảo hiểm y tế (khoảng 10% dân số chưa tham gia bảo hiểm y tế), chỉ ảnh hưởng đến phần thanh toán theo giá dịch vụ ( 46,5% trong tổng chi khám, chữa bệnh). Bộ Y tế đã thực hiện lấy ý kiến rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ về dự thảo thông tư.

Mặt khác, với người tham gia bảo hiểm y tế từ 5 năm liên tục trở lên đi khám, chữa bệnh đúng tuyến, khi số tiền đồng chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì chỉ phải thanh toán tối đa 6 tháng lương cơ sở, việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo mức lương 1,8 triệu đồng tạo điều kiện cho các trường hợp này được thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế hơn khi thực hiện mức giá theo dự thảo thông tư.

Đối với cơ sở y tế, tiền lương theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng được thực hiện từ 1/7/2023, khi thông tư có hiệu lực đã chậm hơn so với thời điểm điều chỉnh mức lương cơ sở. 

Theo đó, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã phải sử dụng kinh phí chi thường xuyên để chi trả trong thời gian chưa thực hiện thu theo mức giá tại thông tư nhất là các đơn vị Nhóm 1, Nhóm 2 không được ngân sách nhà nước cấp bù mà phải tự bảo đảm nguồn chi trả.

Theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Bộ Y tế đang phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư (Tổng cục Thống kê) và tiến hành đánh giá tác động, nhất là lạm phát, trước khi trình Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến.

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo điều hành giá mới đây, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái bày tỏ không hài lòng khi lương cơ bản đã tăng từ 1/7/2023 trong khi thông tư chưa được ban hành là quá chậm. “Cơ cấu chi phí tăng, giá dịch vụ tịnh tiến tăng là điều bình thường”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh./.

Theo TTXVN

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
Thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chính phủ đề xuất thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%).

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi và chỉ đạo: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế; kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28 và 29/6/2024.

Tăng lương cơ sở cao nhất từ trước tới nay; tăng lương hưu, trợ cấp BHXH, tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Tăng lương cơ sở cao nhất từ trước tới nay; tăng lương hưu, trợ cấp BHXH, tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành; tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (30% - mức cao nhất trong lịch sử tăng lương); tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp xã hội hiện hưởng.

TIỀN LƯƠNG MỚI SẼ TĂNG BAO NHIÊU?

TIỀN LƯƠNG MỚI SẼ TĂNG BAO NHIÊU?

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo chuẩn bị kỹ, báo cáo cấp có thẩm quyền tổ chức thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 1/7/2024, bảo đảm công bằng, tổng thể, thống nhất. Xây dựng thang bảng lương trên tinh thần lương mới phải cao hơn lương cũ.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi