CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Đề xuất mức chi hỗ trợ 'hiệp sĩ săn bắt muỗi'

12:07 - 19/09/2023

(Chinhphu.vn) - TPHCM dự kiến chi hỗ trợ cho người làm mồi và người đi bắt muỗi đêm 130.000 đồng/người/đêm.

Đề xuất mức chi hỗ trợ 'hiệp sĩ săn bắt muỗi' - Ảnh 1.

UBND TPHCM dự kiến chi hỗ trợ cho người làm mồi và người đi bắt muỗi đêm 130.000 đồng/người/đêm.

nGÀY 19/9, tại kỳ họp lần thứ 11 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TPHCM khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND TPHCM đã trình dự thảo nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi một số hoạt động y tế - dân số trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2023 – 2025.

Theo UBND TPHCM, việc ban hành nghị quyết nhằm phát huy các kết quả đã đạt được của chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, nội dung chuyên môn trong giai đoạn tới trong phòng, chống dịch, bệnh và sức khỏe cộng đồng; góp phần đảm bảo an sinh xã hội, an ninh - quốc phòng và thực hiện các cam kết quốc tế.

Đề xuất mức chi hỗ trợ 'hiệp sĩ săn bắt muỗi' - Ảnh 2.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện trong năm 2023 là hơn 26 tỷ đồng.

Đồng thời, tạo cơ sở pháp lý cho các đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện một số hoạt động y tế - dân số trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2023 – 2025 đúng quy định của pháp luật. 

Góp phần thực hiện tốt đề án phát triển y tế cộng đồng thực hiện bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe người dân tại TPHCM giai đoạn 2021 - 2030.

Theo đó, UBND TPHCM dự kiến chi hỗ trợ cho người làm mồi và người đi bắt muỗi đêm 130.000 đồng/người/đêm. 

Chi hỗ trợ cho người trực tiếp phun, tẩm hóa chất diệt muỗi bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng (tính theo ngày) do Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động đối tượng thụ hưởng: người lao động làm việc theo hợp đồng dịch vụ. Chi hỗ trợ cho người trực tiếp thực hiện các hoạt động vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, lăng quăng tại hộ gia đình và trong các đợt tổ chức chiến dịch (không kể thành viên của hộ gia đình).

TPHCM dự kiến hỗ trợ biên tập các nội dung truyền thông tại cộng đồng 80.000 đồng/tin, bài từ 350 từ đến dưới 600 từ; 100.000 đồng/bài từ 600 từ trở lên…

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện trong năm 2023 là hơn 26 tỷ đồng. Kinh phí thực hiện chi trả các chế độ này do ngân sách thành phố bảo đảm và được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm cho các đơn vị thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.