CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Đề xuất điều kiện được cấp Giấy chứng nhận là Lương y

16:18 - 08/09/2023

(Chinhphu.vn) - Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định cấp, cấp lại Giấy chứng nhận là Lương y.


Đề xuất điều kiện được cấp Giấy chứng nhận là Lương y - Ảnh 1.

Theo đó, đối tượng đề nghị cấp Giấy chứng nhận là Lương y bao gồm:

1- Đối tượng đã được Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam bồi dưỡng và cấp Giấy chứng nhận đạt trình độ y sỹ cấp 2 trở lên (theo phân loại của Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam).

2- Đối tượng hoàn thành khóa đào tạo theo chương trình đào tạo Lương y và thông qua kỳ kiểm tra sát hạch cuối khóa đào tạo tại cơ sở đào tạo đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận là Lương y

Theo dự thảo, với đối tượng đã được Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam bồi dưỡng và cấp Giấy chứng nhận đạt trình độ y sỹ cấp 2 trở lên (theo phân loại của Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam), điều kiện cấp Giấy chứng nhận là Lương y được đề xuất như sau:

Về kiến thức chuyên môn: Có Giấy chứng nhận đạt trình độ y sỹ cấp 2 trở lên (theo phân loại của Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam) do Ban Trị sự Trung ương Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam.

Về thực tập: Có thời gian thực tập khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền từ đủ 12 tháng trở lên tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền hợp pháp sau khi có Giấy chứng nhận đạt trình độ y sỹ cấp 2 trở lên, được người đứng đầu cơ sở đó xác nhận bằng văn bản.

Về việc xác nhận ý kiến đồng ý của Phật hội Việt Nam: Được Phật hội Việt Nam xác nhận bằng văn bản về quá trình đào tạo, hành nghề và đạo đức nghề nghiệp để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền.

Về trình độ học vấn: Người sinh trước ngày 1/1/1960 và dân tộc ít người phải đọc thông viết thạo chữ Quốc ngữ. 

Người sinh từ ngày 1/1/1960 trở về sau phải có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương.

Với đối tượng hoàn thành khóa đào tạo theo chương trình đào tạo Lương y và thông qua kỳ kiểm tra sát hạch cuối khóa đào tạo tại cơ sở đào tạo đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, để được cấp Giấy chứng nhận là Lương y cần có thời gian thực tập khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền từ đủ 12 tháng trở lên tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền hợp pháp sau khi có đủ kiến thức chuyên môn theo quy định trên, được người đứng đầu cơ sở đó xác nhận bằng văn bản. 

Thêm vào đó, cần đáp ứng đủ điều kiện về trình độ học vấn: Người sinh trước ngày 1/1/1960 và dân tộc ít người phải đọc thông viết thạo chữ Quốc ngữ. 

Người sinh từ ngày 1/1/1960 trở về sau phải có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn