CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Đẩy nhanh việc sử dụng mã số định danh công dân là mã số thuế

18:20 - 02/03/2023

(Chinhphu.vn) - Hiện ngành Thuế đang quyết tâm trong triển khai chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân để thống nhất sử dụng mã số định danh công dân là mã số thuế theo chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Đẩy nhanh việc sử dụng mã số định danh công dân là mã số thuế  - Ảnh 1.

Tổng cục Thuế cho biết, nhiệm vụ của Tổng cục Thuế được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 107/QĐ-BTC ngày 28/1/2022 của Bộ Tài chính là phải đảm bảo mục tiêu sử dụng mã định danh cá nhân làm mã số thuế theo quy định tại khoản 7 Điều 35 Luật Quản lý thuế và đảm bảo việc chuyển đổi các thông tin quản lý thuế của người nộp thuế tại cơ sở dữ liệu của ngành Thuế.

Theo đó, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã có các thông tin chi tiết về người nộp thuế thì tại cơ quan Thuế phải đảm bảo có đầy đủ, chính xác ít nhất 3 trường thông tin (họ và tên; ngày/tháng/năm sinh; số CCCD hoặc mã định danh của người nộp thuế) để truy vấn sang cơ sở dữ liệu của Bộ Công an.

Thời gian qua, Tổng cục Thuế đã sử dụng 2 dịch vụ kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an đồng thời chủ động phân tích, dự đoán từ dữ liệu đăng ký thuế của cá nhân. 

Khoản 7 Điều 35 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định: Khi mã số định danh cá nhân được cấp cho toàn bộ dân cư thì sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế.

Qua đánh giá thực trạng dữ liệu mã số thuế cá nhân, Tổng cục Thuế nhận thấy cần phải rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân đảm bảo đầy đủ thông tin để xác định mã số định danh của người nộp thuế đó.

Tổng cục Thuế cho biết, với khối lượng dữ liệu 78 triệu mã số thuế cá nhân cần rà soát, cần phải có kế hoạch và lộ trình thực hiện để đảm bảo hoàn thiện việc đồng bộ dữ liệu về thuế đối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và làm sạch, thống nhất sử dụng mã số định danh công dân là mã số thuế trong năm 2023.

Hiện ngành Thuế đang quyết tâm trong triển khai chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân để thống nhất sử dụng mã số định danh công dân là mã số thuế theo chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế đề nghị cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về chủ trương thay đổi mã số thuế bằng mã số định danh công dân; kết hợp chặt chẽ với công tác hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế trong việc thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Thùy Linh