CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Đẩy mạnh xây dựng văn bản hướng dẫn tuyên truyền về quyền con người

17:44 - 15/09/2022

(Chinhphu.vn) - Đẩy mạnh xây dựng văn bản hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền và tài liệu truyền thông về quyền con người.

Đẩy mạnh xây dựng văn bản hướng dẫn tuyên truyền về quyền con người - Ảnh 1.

Đẩy mạnh xây dựng văn bản hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền về quyền con người.

Đó là một trong những nhiệm vụ của Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 – 2028 vừa được Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh phê duyệt tại Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022.

Đề án trên thực hiện trên 63 tỉnh, thành phố cả nước. Ngoài nước, Đề án lựa chọn tổ chức truyền thông trực tiếp và trực tuyến hướng tới một số địa bàn có đông người Việt Nam sinh sống; một số địa bàn ưu tiên phát triển quan hệ đối ngoại của Đảng và Nhà nước; trụ sở của các cơ quan quyền con người quốc tế như: New York (Mỹ), Geneve (Thụy Sĩ), Bangkok (Thái Lan)...

Mục tiêu của Đề án là truyền thông về quyền con người nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hiểu biết của toàn xã hội về các quyền con người; thông tin đầy đủ giúp người dân trong nước, đồng bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu rõ về quan điểm, chủ trương, nỗ lực và kết quả đạt được trong công tác bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam; nâng cao uy tín của Việt Nam trong lĩnh vực quyền con người ở phạm vi trong nước, khu vực và trên thế giới.

Để đạt được các mục tiêu trên, Đề án đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Hoàn thiện cơ chế, hệ thống văn bản hướng dẫn; tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng truyền thông về quyền con người cho các lực lượng truyền thông; tổ chức các giải thưởng truyền thông về quyền con người…

Trong đó, Đề án triển khai nghiên cứu xây dựng văn bản quy định chế độ lưu trữ sản phẩm Đề án và các sản phẩm truyền thông sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước; quy trình khai thác lại các chương trình, sản phẩm truyền thông của Đề án; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền về quyền con người hằng năm; xây dựng chương trình, biên soạn bộ tài liệu truyền thông về quyền con người sử dụng thống nhất giữa các bộ, ngành, địa phương.

Tiếp tục xây dụng các sản phẩm truyền thông về quyền con người phù hợp với tình hình thực tế mỗi địa phương, vùng miền để đăng phát trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã, bảng tin điện tử, cụm thông tin cơ sở và các loại hình thông tin cơ sở khác (phóng sự phát thanh, kịch truyền thanh, tiểu phẩm, video...); đẩy mạnh truyền thông về quyền con người trong các chương trình ngoại khóa, các buổi sinh hoạt Đoàn, Hội và tuần sinh hoạt giáo dục công dân, sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên, sinh hoạt của tổ chức công đoàn, hội phụ nữ, hội người cao tuổi ở các cấp…

Vũ Phương Nhi