CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Chuẩn y, bổ nhiệm Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển

11:28 | 01/12/2023

(Chinhphu.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk chuẩn y Đại tá Đỗ Quang Thấm giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk. UBND tỉnh Đắk Lắk bổ nhiệm đồng chí Trần Văn Tân giữ chức Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk.

}