CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu nghiêm túc quản lý, giáo dục, thi hành kỷ luật đảng viên sinh con thứ 5 và thứ 7

15:21 | 21/05/2024

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc quản lý, giáo dục và thi hành kỷ luật đối với đảng viên sinh con thứ 5 và thứ 7.

}