CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Công bố quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

18:59 - 12/01/2023

(Chinhphu.vn) – Ngày 11/1, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Ảnh 1.

Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ trao quyết định cho đồng chí Phan Chí Hiếu, tân Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Ảnh VGP/Quang Thương

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng đã công bố Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 7/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã trao quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Phan Chí Hiếu – tân Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chúc mừng đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao trọng trách giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; chúc mừng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã có tân Chủ tịch.

Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chúc mừng tân Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Phan Chí Hiếu. Ảnh VGP/Quang Thương

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu rõ: Đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam là một vinh dự lớn, song cũng là một trách nhiệm nặng nề. Chúng ta tin tưởng đồng chí Phan Chí Hiếu sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị lãnh đạo mới.

Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, đồng chí Phan Chí Hiếu là cán bộ được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị và lập trường tư tưởng vững vàng, hiểu biết sâu rộng về pháp luật, có bề dày kinh nghiệm công tác, có năng lực trong tổ chức nghiên cứu khoa học, quản lý giáo dục và đào tạo, xây dựng và tư vấn chính sách.

Đồng chí Phan Chí Hiếu có năng lực, phẩm chất và thế mạnh phù hợp với các nhiệm vụ cơ bản của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Đó là nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khoa học xã hội; cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển đất nước.

Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu giao nhiệm vụ cho Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và tân Chủ tịch Viện Phan Chí Hiếu. Ảnh VGP/Quang Thương

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh: Năm 2023 là năm kỷ niệm 70 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Trải qua 70 năm, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã có những bước phát triển gắn liền với vận mệnh của dân tộc, cùng trải qua những gian nan trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước cũng như hòa mình vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, thúc đẩy hội nhập quốc tế.

Theo đồng chí Lê Minh Khái, trong giai đoạn hiện nay, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi thì tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến rất phức tạp, khó lường; đất nước đứng trước nhiều vấn đề mới, có cả những thuận lợi, thời cơ đan xen những khó khăn, thách thức. Tình hình đó đặt ra sứ mệnh và trách nhiệm về mặt khoa học cho Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong thời gian tới:

Thứ nhất, cần tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn để cung cấp luận cứ khoa học cho các chủ trương, chính sách tạo nên thế và lực mới của đất nước trong tiến trình phát triển cũng như khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của Việt Nam trên trường quốc tế. Nghiên cứu cơ bản gắn liền với nghiên cứu ứng dụng, lý luận phải gắn với thực tiễn.

Thứ hai, tiếp tục luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, cung cấp luận cứ khoa học cho việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025.

Thứ ba, tham gia tổng kết thực tiễn và xây dựng cơ sở khoa học cho giai đoạn đổi mới tiếp theo; thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn chính sách và đào tạo nhân lực có trình độ cao về khoa học xã hội.

Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Ảnh 4.

Lễ Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Ảnh VGP/Quang Thương

Với trách nhiệm nặng nề như vậy, đồng chí Chủ tịch Viện và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cần tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ cơ bản như sau sau:

Một là, nâng cao chất lượng đội ngũ các nhà nghiên cứu, tập trung nguồn lực bồi dưỡng các chuyên gia hàng đầu, những trụ cột cho khoa học xã hội nước nhà.

Hai là, đào tạo, bồi dưỡng phải đi vào thực chất, chú trọng đến cả tri thức khoa học, kỹ năng làm việc cũng như phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm.

Ba là, duy trì và phát huy môi trường dân chủ, công khai, minh bạch, đoàn kết.

Bốn là, tăng cường quan hệ hợp tác nghiên cứu với các Ban, Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước đồng thời đẩy mạnh hội nhập quốc tế, khẳng định vị thế của Việt Nam.

Năm là, giới thiệu và quảng bá những giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam, những thành tựu phát triển của đất nước và con người Việt Nam.

Sáu là, chọn lọc và tiếp thu những thành tựu - tinh hoa của khoa học xã hội thế giới để phát triển hơn nữa nền khoa học xã hội nước nhà.

Đồng chí Lê Minh Khái tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Phan Chí Hiếu, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẽ có nhiều cống hiến hơn nữa cho sự phồn vinh của đất nước và sự phát triển của khoa học xã hội.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, các nhà khoa học và toàn thể viên chức, người lao động của Viện đoàn kết, nhất trí để xây dựng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thực sự vững mạnh, hoàn thành sứ mệnh mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Ảnh 5.

Tân Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Phan Chí Hiếu phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh VGP/Quang Thương

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Phan Chí Hiếu bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã tin tưởng giao cho đồng chí đảm nhiệm trọng trách mới.

Tân Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Phan Chí Hiếu Đảng ủy, tập thể Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và cá nhân tôi xin tiếp thu đầy đủ, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Đồng chí và xin hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tinh thần đoàn kết, trí tuệ của Viện để nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đồng chí Phan Chí Hiếu xin hứa sẽ nỗ lực, cố gắng hết mình; tận tâm, tận lực, tiếp tục học hỏi một cách cầu thị, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới; kế thừa những thành quả, những kinh nghiệm quý báu của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm; nguyện đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Viện, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đoàn kết nhất trí, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém; tận dụng mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực tri thức, chung sức, đồng lòng xây dựng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thực sự vững mạnh.

Tân Viện trưởng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Phan Chí Hiếu bày tỏ, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và cá nhân đồng chí rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cá nhân đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; sự phối hợp công tác chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan; sự giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm của các của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm.

Đồng chí Phan Chí Hiếu mong muốn và đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Viện tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực thực thi nhiệm vụ, thống nhất nhận thức, hành động với quyết tâm cao nhất, đoàn kết chung tay xây dựng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thúc đẩy sự phát triển của nền khoa học nước nhà đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Ảnh 6.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang cùng các đại biểu chúc mừng tân Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Phan Chí Hiếu. Ảnh VGP/Quang Thương

* Đồng chí Phan Chí Hiếu sinh ngày 06/10/1969; Dân tộc Kinh; Quê quán xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình; Học vị: Tiến sĩ Luật học. Trước khi bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đồng chí Phan Chí Hiếu từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp, Giám đốc Học viện Tư pháp; Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội; Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, có chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khoa học xã hội; cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển đất nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tư vấn về chính sách phát triển lĩnh vực khoa học xã hội; đào tạo nhân lực có trình độ cao về khoa học xã hội.

Trần Mạnh

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Gửi