CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Công bố quyết định của Thủ tướng về công tác nhân sự

07:39 - 01/09/2023

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Công bố quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự mới - Ảnh 1.

Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã trao  Quyết định số 956/QĐ-TTg ngày 15/8/2023 bổ nhiệm ông Nguyễn Cảnh Toàn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Chia sẻ niềm vui và chúc mừng đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn được Ban Bí thư, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tin tưởng bổ nhiệm giữ chức vụ quan trọng, Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh ghi nhận, đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn là cán bộ được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm công tác, đã kinh qua nhiều chức vụ ở các cơ quan nhà nước và là một trong số những cán bộ đầu tiên về Ủy ban ngay từ những ngày đầu, có những đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của Ủy ban và các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc.

Công bố quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự mới - Ảnh 2.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh cho biết, kể từ khi thành lập Ủy ban đến nay, đây là lần đầu tiên đội ngũ Lãnh đạo Ủy ban được kiện toàn đầy đủ, gồm 1 Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch. Điều này thể hiện quan tâm, tin tưởng của Ban Bí thư, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với Ủy ban.

Đồng thời, việc bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban sẽ góp phần giúp Ủy ban hoàn thành tốt một khối lượng công việc rất lớn, bao gồm các công việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ tại Nghị định số 131/2018/NĐ-CP, các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, các nhiệm vụ xử lý các dự án, kiến nghị, đề xuất của 19 Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Ủy ban...

Công bố quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự mới - Ảnh 3.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh cũng đề nghị Phó chủ tịch Nguyễn Cảnh Toàn sớm bắt nhịp với công việc, vị trí, vai trò mới, đồng thời, phát huy năng lực, trình độ của mình để cùng với tập thể Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Ủy ban tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, thực hiện đúng và đầy đủ quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu được giao theo quy định của pháp luật, các quyết nghị của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Sát cánh cùng các Tập đoàn, Tổng công ty để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp khả thi trình cấp có thẩm quyền để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.

Công bố quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự mới - Ảnh 4.

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn phát biểu nhận nhiệm vụ.

Thứ hai, chỉ đạo các Tập đoàn, Tổng công ty xây dựng, triển khai thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm và những năm tiếp theo, nhất là chiến lược, kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021 - 2025.

Thứ ba, khẩn trương bám sát tiến độ phê duyệt các Đề án cơ cấu lại, Chiến lược, Kế hoạch đầu tư phát triển và kế hoạch sản xuất, kinh doanh giai đoạn 2021 - 2025 của từng Tập đoàn, Tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu.

Thứ tư, tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa Ban Tổ chức, các tiểu ban và các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Ủy ban để triển khai có hiệu quả công tác tổ chức các hoạt động chào mừng 5 năm ngày thành lập Ủy ban.

Thứ năm, kiện toàn, bổ sung đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức có kinh nghiệm, phẩm chất đạo đức tốt, chuyên môn giỏi của Ủy ban theo quy định; đồng thời thực hiện kiện toàn đầy đủ các chức danh cán bộ chủ chốt của các Tập đoàn, Tổng công ty.

“Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và bản thân tôi tin tưởng đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn sẽ đóng góp trí tuệ, sức lực, đoàn kết cùng tập thể, lãnh đạo Ủy ban hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tạo động lực phát triển cho các Tập đoàn, Tổng công ty”, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh nhấn mạnh.

Công bố quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự mới - Ảnh 5.

Các đại biểu chúc mừng đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn.Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Cảnh Toàn bày tỏ sự cảm ơn chân thành, sâu sắc đến Ban Cán sự Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí cán bộ chủ chốt các đơn vị và 19 doanh nghiệp thuộc Ủy ban đã tín nhiệm giới thiệu để Ban Bí thư, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định bổ nhiệm giữ trọng trách quan trọng. 

Đồng chí nhận thức sâu sắc nhiệm vụ được giao vừa là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn trước Ban Cán sự đảng, Đảng bộ Ủy ban, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc.

Công bố quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự mới - Ảnh 6.

Đại diện lãnh đạo 19 Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc chúc mừng đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn.

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn khẳng định, bản thân mình sẽ luôn nỗ lực cố gắng không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, gương mẫu, học hỏi và tiếp thu kinh nghiệm của các đồng chí lãnh đạo Ủy ban, cùng tập thể Lãnh đạo Ủy ban, Ban Cán sự Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hết lòng vì sự nghiệp phát triển chung của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các Tập đoàn, Tổng công ty.

“Trên cương vị công tác mới, tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của các đồng chí Lãnh đạo cấp trên, các cơ quan, ban, ngành Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương; đặc biệt là sự ủng hộ, giúp đỡ, chia sẻ của các đồng chí Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Tập thể lãnh đạo Ủy ban, lãnh đạo các Tập đoàn, Tổng công ty và các đồng chí, đồng nghiệp để bản thân hoàn thành nhiệm vụ được giao”, đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn bày tỏ./.