CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Công bố danh mục VBQPPL về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành

10:54 - 20/07/2022

(Chinhphu.vn) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa ban hành Quyết định số 921/QĐ-BGTVT về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật về GTVT hết hiệu lực thi hành 06 tháng đầu năm 2022.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành một phần và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành toàn bộ 06 tháng đầu năm 2022 (tính từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2022).

Trong đó, có 40 văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành một phần gồm: 

- 03 văn bản thuộc lĩnh vực hàng không;

- 03 văn bản thuộc lĩnh vực đường thủy nội địa; 

- 20 văn bản thuộc lĩnh vực đường bộ; 

- 08 văn bản thuộc lĩnh vực hàng hải; 04 văn bản thuộc lĩnh vực đường sắt; 

- 02 văn bản thuộc lĩnh vực đăng kiểm.

Có 37 văn bản hết hiệu lực thi hành toàn bộ 06 tháng đầu năm 2022 gồm: 

- 04 văn bản thuộc lĩnh vực hàng không; 

- 06 văn bản thuộc lĩnh vực đường thủy nội địa; 

- 10 văn bản thuộc lĩnh vực đường bộ; 

- 06 văn bản thuộc lĩnh vực hàng hải; 

- 01 văn bản thuộc lĩnh vực đường sắt; 10 văn bản thuộc lĩnh vực khác.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

XEM TOÀN VĂN CÁC DANH MỤC TẠI ĐÂY