CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Danh sách 54 trường đại học, học viện có chương trình đào tạo được công nhận chất lượng tiêu chuẩn nước ngoài

11:01 | 14/09/2022

(Chinhphu.vn) - Đến 31/8/2022, cả nước có 54 trường đại học, học viện với 352 chương trình đào tạo được đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục bởi các tổ chức kiểm định nước ngoài.

}