CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Yêu cầu dừng thi công dự án khu 10B, Cẩm Phả, Quảng Ninh; xử phạt chủ đầu tư 125 triệu đồng

19:33 - 07/11/2023

(Chinhphu.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh giao Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả khẩn trương kiểm tra dự án Khu đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả. Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phá yêu cầu dừng thi công dự án này.

Dự án khu 10B tuân thủ đầy đủ quy trình, trình tự theo quy định của pháp luật

Trưa 7/11, Cổng TTĐT tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong những ngày vừa qua, việc thi công dự án Khu đô thị tại khu 10B (phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả) thu hút sự quan tâm của một số cơ quan báo chí và dư luận, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương kiểm tra việc thực hiện.

Qua rà soát của các cơ quan chức năng, dự án Khu đô thị tại khu 10B (phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả) đã tuân thủ đầy đủ quy trình, trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật. Dự án được thực hiện bằng hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Hiện trạng khu vực thực hiện Dự án là bãi sình lầy nằm toàn bộ trong đường triều kiệt đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.

Phần diện tích của dự án được xác định nằm trong vùng đệm của Di sản chiếm 1/10 tổng diện tích của toàn dự án, đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thoả thuận.

Dự án cũng đã thực hiện đầy đủ đánh giá tác động môi trường theo đúng quy định về Luật Bảo vệ môi trường.

Giám sát chặt chẽ chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án

Sau khi có phản ánh của một số cơ quan báo chí, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo: Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả khẩn trương kiểm tra, xem xét các vấn đề dư luận, báo chí phản ánh để có biện pháp giải quyết theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND TP Cẩm Phả rà soát các nội dung báo chí phản ánh liên quan đến dự án Khu đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, tham mưu, đề xuất theo đúng các quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 11/2023.

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng chỉ đạo các sở, ngành, TP Cẩm Phả giám sát chặt chẽ chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án, nếu có vi phạm về biện pháp thi công xử lý nghiêm theo quy định.

Ngày 6/11, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tại khu vực dự án. Tại thời điểm kiểm tra thực địa tại công trường thi công dự án, Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Đỗ Gia Capital chưa tuân thủ theo đúng báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Xử phạt chủ đầu tư 125 triệu đồng; yêu cầu giám sát chặt chẽ việc thi công dự án

Ngày 7/11, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền là 125 triệu đồng đối với Công ty TNHH Đỗ Gia Capital.

Công ty này bị phạt vì các hành vi: Không công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt kết quả thẩm định theo quy định trong trường hợp quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh; không thực hiện nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo TP Cẩm Phả và các sở, ngành chức năng giám sát chặt chẽ việc triển khai thi công của Chủ đầu tư dự án để đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Yêu cầu dừng thi công dự án khu 10B, Cẩm Phả, Quảng Ninh; xử phạt chủ đầu tư 125 triệu đồng- Ảnh 1.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả khẩn trương kiểm tra dự án Khu đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả.

Yêu cầu dừng thi công dự án Khu đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh

Trong một diễn biến liên quan, ngày 6/11, Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả đã ban hành văn bản số 4784/UBND-VP về việc kiểm tra dự án Khu đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh.

Văn bản được Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả gửi các phòng, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Văn hóa và Thông tin, Đội kiểm tra trật tự đô thị và môi trường thành phố; Hạt Kiểm lâm thành phố; Ủy ban nhân dân phường Quang Hanh và Công ty TNHH Đỗ Gia Capital.

Văn bản nêu rõ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3105/UBND-GTCN&XD, ngày 5/11/2023 về việc kiểm tra dự án Khu đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau.

Thứ nhất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Phòng quản lý đô thị, văn hóa và thông tin, Ủy ban nhân dân phường Quang Hanh và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra hiện trường thi công dự án khu đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh.

Làm rõ nội dung phản ánh của một số bài báo liên quan đến quá trình thi công của dự án; tham mưu đề xuất theo đúng cá quy định của pháp luật, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 10/11/2023 để có cơ sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thứ hai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phá yêu cầu Công ty TNHH Đỗ Gia Capital dừng thi công dự án, phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả để thực hiện các nội dung liên quan trong công tác quản lý nhà nước và các quy định của pháp luật.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan khẩn trương, triển khai thực hiện.

Yêu cầu dừng thi công dự án khu 10B, Cẩm Phả, Quảng Ninh; xử phạt chủ đầu tư 125 triệu đồng- Ảnh 3.

Khẩn trương kiểm tra dự án tại khu 10B, Quang Hanh, Cẩm Phả

Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản số 3105/UBND-GTCN&XH chỉ đạo kiểm tra dự án Khu đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả.

Văn bản nêu rõ, ngày 05/11/2023, Báo Điện tử Tiền phong và một số cơ quan báo chí có bài viết phản ánh việc thi công san lấp mặt bằng dự án Khu đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả.

Về việc này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả khẩn trương kiểm tra dự án Khu đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả; xem xét các vấn đề dư luận, báo chí phản ánh để có biện pháp giải quyết theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND thành phố Cẩm Phả rà soát hồ sơ pháp lý, quy trình thủ tục và các nội dung báo chí phản ánh liên quan đến dự án Khu đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tham mưu, đề xuất theo đúng các quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 11/2023.

Triển khai dự án phải bảo vệ di sản

Ngày 6/11, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã ký văn bản số 4773/BVHTTDL-DSVH về việc thông tin Dự án Khu đô thị 10B tại phường Quang Hanh, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Văn bản nêu rõ, về việc triển khai Dự án Khu đô thị 10B tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, ngày 20/02/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 507/BVHTTDL-KHTC về việc góp ý kiến thỏa thuận Khu đô thị 10B Cẩm Phả, Quảng Ninh (gọi tắt là Công văn số 507/BVHTTDL-KHTC) đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo cơ quan liên quan và hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện một số nội dung trong quá trình nghiên cứu, triển khai Dự án.

Cụ thể, về sự tuân thủ theo các quy hoạch, tổ chức lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường và giao Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh, Ban quản lý Vịnh Hạ Long và các cơ quan chức năng, trong quá trình triển khai Dự án thường xuyên giám sát, kịp thời có sự điều chỉnh phù hợp nhằm tránh tác động tiêu cực có thể phát sinh trong quá trình thực hiện, ảnh hưởng đến vẻ đẹp tự nhiên và các giá trị địa chất, địa mạo, đa dạng sinh học của Vịnh Bái Tử Long và Vịnh Hạ Long.

Hiện nay, theo thông tin từ một số cơ quan báo chí phản ánh, cho thấy tại khu vực dự án, việc đổ đất trực tiếp xuống vùng nước Vịnh Hạ Long mà không có các giải pháp bảo vệ môi trường sẽ gây ô nhiễm môi trường nước, ảnh hưởng đến các hệ sinh thái của khu vực danh thắng Vịnh Hạ Long.

Để hạn chế tác động xấu ảnh hưởng tới di sản, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo cơ quan liên quan của tỉnh Quảng Ninh phối hợp với chính quyền địa phương và chủ đầu tư khẩn trương kiểm tra thực tế tại khu vực dự án, để đề xuất biện pháp xử lý, bảo vệ các giá trị di sản.

Hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện nghiêm các nội dung đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến tại Công văn số 507/BVHTTDL-KHTC, trong đó đặc biệt lưu ý quá trình nghiên cứu, triển khai Dự án cần thực hiện đánh giá tác động môi trường theo hướng dẫn của Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (IUCN) (Thông tin chi tiết xin tìm hiểu cụ thể tại website của IUCN: https://cmsdata.iucn.org/downloads/iucn_advice_note_environmental_ assessment_18_11_13_iucn_template.pdf).

Đồng thời, thông tin rộng rãi đến các cơ quan thông tin đại chúng về nội dung, quá trình triển khai, thực hiện Dự án nói trên, đồng thời làm rõ những mục tiêu đặt ra của dự án trong tổng thể định hướng phát triển của tỉnh Quảng Ninh thời gian tới.

Đối với nội dung đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh giao cơ quan chuyên môn khẩn trương lập quy hoạch Di sản Thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, ngày 06/10/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 4217/BVHTTDL-DSVH góp ý Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Danh lam thắng cảnh Vịnh Hạ Long giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

"Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khẩn trương hoàn thiện Nhiệm vụ lập Quy hoạch để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong thời gian sớm nhất" - văn bản nêu rõ./.