CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Tỉnh ủy Bình Dương giới thiệu nhân sự vào quy hoạch BCH Trung ương Đảng khóa XIV

06:12 - 12/08/2023

(Chinhphu.vn) - Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức Hội nghị giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031

Chủ tịch UBND tỉnh được giới thiệu vào quy hoạch BCH Trung ương Đảng khóa XIV - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi phát biểu tại hội nghị

Sáng 11/8, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi nhấn mạnh, một trong những nội dung quan trọng của công tác cán bộ là công tác quy hoạch cán bộ. 

Đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cấp ủy nhằm chủ động phát hiện sớm nguồn cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; có năng lực lãnh đạo, quản lý và ý thức tổ chức kỷ luật; quyết đoán, quyết liệt, hiệu quả trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; có thành tích công tác nổi trội và triển vọng phát triển; có tư duy đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để giới thiệu quy hoạch lãnh đạo các cấp, nhất là cấp chiến lược, quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương đề nghị các đồng chí dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chính trị, công tâm, khách quan, thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng trong bỏ phiếu thực hiện công tác nhân sự đảm bảo chất lượng.

Chủ tịch UBND tỉnh được giới thiệu quy hoạch BCH Trung ương Đảng khóa XIV - Ảnh 2.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thực hiện quy trình bước 2 (bỏ phiếu giới thiệu nhân sự) trong quy trình 4 bước thực hiện giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch UBND tỉnh được giới thiệu quy hoạch BCH Trung ương Đảng khóa XIV - Ảnh 3.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao Quyết định của Ban Bí thư chỉ định Đại tá Tạ Văn Đẹp - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2025

Hội nghị cũng đã trao Quyết định của Ban Bí thư chỉ định Đại tá Tạ Văn Đẹp - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2025.