Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giao trọng trách cho Kiểm toán Nhà nước

11/07/2024 12:16

(Chinhphu.vn) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Kiểm toán Nhà nước tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, vì nền tài chính quốc gia minh bạch, bền vững, xứng đáng với vai trò, vị thế, uy tín trong nước và quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giao trọng trách cho Kiểm toán Nhà nước- Ảnh 1.

Kiểm toán nhà nước ngày càng trưởng thành, lớn mạnh

Ngày 11/7 tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước trang trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập (11/7/1994 - 11/7/2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. 

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ Kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 đã hiến định: “Kiểm toán nhà nước là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công”. 

Từ những ngày đầu thành lập chỉ có 5 đơn vị, 60 cán bộ, công chức và kiểm toán viên, đến nay, Kiểm toán nhà nước đã phát triển mạnh mẽ với 32 đơn vị trực thuộc, hơn 2.000 cán bộ, công chức, kiểm toán viên. 

Trong đó 100% Kiểm toán viên nhà nước có trình độ đại học trở lên; có trên 55% cán bộ, công chức có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo bài bản trong nước và quốc tế. 

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Đây là minh chứng rõ nét cho sự phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng đội ngũ kiểm toán viên của Kiểm toán nhà nước; khẳng định Kiểm toán nhà nước ngày càng trưởng thành, lớn mạnh; góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia minh bạch, bền vững, phục vụ hiệu quả cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giao trọng trách cho Kiểm toán Nhà nước- Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại Lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán Nhà nước.

Thông qua kiểm toán đã phát hiện những bất cập để kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định, chính sách

Từ khi thành lập đến nay, thông qua các hoạt động kiểm toán đã góp phần tiết kiệm chi hàng nghìn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước, ngăn chặn và xử lý nhiều sai phạm. 

Hỗ trợ hiệu quả công tác điều tra, thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng, nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Kiểm toán nhà nước đã luôn bám sát hoạt động của Quốc hội và công tác điều hành, quản lý kinh tế - xã hội của đất nước; giúp Quốc hội có nguồn thông tin, dữ liệu tin cậy để phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước; quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương hằng năm; giúp cho hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội được hiệu quả hơn. 

Thông qua hoạt động kiểm toán đã phát hiện những bất cập trong quy định, chính sách, có những kiến nghị nhằm hoàn thiện chính sách về tài chính công, tài sản công. 

Đồng thời qua kiểm toán, hỗ trợ Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các địa phương trong quản lý, điều hành, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giao trọng trách cho Kiểm toán Nhà nước- Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết: Trên chặng đường phát triển, Kiểm toán nhà nước đã không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế. Kiểm toán nhà nước Việt Nam đã là thành viên của Tổ chức quốc tế các Cơ quan Kiểm toán tối cao và Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á.

Đặc biệt, việc đăng cai tổ chức thành công Đại hội Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á 14, năm 2018 và giữ vai trò Chủ tịch nhiệm kỳ 2018-2021 đã đưa Kiểm toán nhà nước Việt Nam lên vị thế mới trong hoạt động hợp tác quốc tế.

Với những thành tích đạt được trong 30 năm qua, Kiểm toán nhà nước đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và hôm nay, rất xứng đáng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng nhất.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao về sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích nổi bật của Kiểm toán nhà nước đã đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giao trọng trách cho Kiểm toán Nhà nước- Ảnh 4.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động Hạng nhất tặng Kiểm toán Nhà nước.

5 nhiệm vụ trọng tâm của Kiểm toán nhà nước

Trong thời gian tới, tình hình quốc tế có thể còn diễn biến phức tạp, khó lường; đất nước ta bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Kiểm toán nhà nước thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, nắm vững và thực hiện đúng chủ trương, định hướng chiến lược của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại; chỉ đạo quản lý, điều hành của Chính phủ về ngân sách nhà nước, chính sách tài khóa, tiền tệ; lựa chọn và tập trung ưu tiên thực hiện các mục tiêu trọng tâm của Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030.

Đặc biệt, cần quán triệt sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính: Ngành Kiểm toán phải “luôn nắm vững, nắm chắc và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phải “đúng vai thuộc bài”, thực sự am hiểu và thực hiện nghiêm các nguyên tắc, pháp luật, quy chế, quy định, đặc biệt phải rất công tâm, khách quan, trong sáng; phải sử dụng và kiểm soát có hiệu quả quyền lực mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao”.

Thứ hai, tiếp tục củng cố, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để hoạt động của Kiểm toán nhà nước ngày càng hiệu lực, hiệu quả; nghiên cứu, rà soát Luật Kiểm toán nhà nước để đề xuất Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung kịp thời, bảo đảm phù hợp với thực tiễn hoạt động và đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành.

Thứ ba, tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước với các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan liên quan; tổ chức và hoạt động công khai, minh bạch, hiệu quả, chuyên nghiệp, chính quy, hiện đại. 

Xác định mục tiêu, trọng tâm kiểm toán, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, phục vụ cho công tác quản lý, điều hành, giám sát tài chính công, tài sản công, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Thứ tư, tiếp tục quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất, bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp; củng cố, xây dựng toàn ngành Kiểm toán đoàn kết, vững mạnh toàn diện.

Thứ năm, chủ động hội nhập quốc tế trong lĩnh vực Kiểm toán nhà nước; củng cố ngày càng vững chắc vị thế, uy tín của Kiểm toán nhà nước trong hệ thống các cơ quan nhà nước Việt Nam và trong hệ thống các cơ quan kiểm toán quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của Ngành 30 năm qua, Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng với quyết tâm mới, nỗ lực mới, động lực mới, đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động Kiểm toán nhà nước tiếp tục chung sức, đồng lòng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều thành tích hơn nữa, vì nền tài chính quốc gia minh bạch, bền vững, xứng đáng với vai trò, vị thế, uy tín trong nước và quốc tế./.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Lễ tang đồng chí đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức với nghi thức Quốc tang.

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - THÔNG BÁO LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU VÀ LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Tóm tắt tiểu sử của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi