Chỉ định nữ Bí thư Huyện ủy; giới thiệu nhân sự Chủ tịch Hội Nông dân

26/03/2024 19:52

(Chinhphu.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng điều động, chỉ định đồng chí Phạm Lệ Lam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Bí thư Huyện ủy Thạnh Trị, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chỉ định nữ Bí thư Huyện ủy; giới thiệu nhân sự Chủ tịch Hội Nông dân- Ảnh 1.

Đồng chí Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đồng chí Trương Vũ Phương và đồng chí Phạm Lệ Lam.

Chiều ngày 26/3, tại Huyện ủy Thạnh Trị (Sóc Trăng) đã diễn ra Hội nghị triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng đã thông qua Quyết định số 1675-QĐ/TU, ngày 22/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động cán bộ. 

Theo đó, điều động đồng chí Trương Vũ Phương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thạnh Trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến công tác tại Hội Nông dân tỉnh để giới thiệu bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cũng thông qua Quyết định số 1681-QĐ/TU, ngày 25/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, chỉ định đồng chí Phạm Lệ Lam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Bí thư Huyện ủy Thạnh Trị, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng đánh giá cao sự đóng góp của đồng chí Trương Vũ Phương cho hiệu quả hoạt động của Đảng bộ huyện Thạnh Trị và cho rằng đồng chí luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm, được sự tín nhiệm của cán bộ, nhân dân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, tin tưởng đồng chí Trương Vũ Phương sẽ làm tốt công tác hội và phong trào nông dân; mong muốn đồng chí tiếp tục cố gắng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Khắc phục khó khăn, tiếp cận nhanh công việc

Đối với đồng chí Phạm Lệ Lam, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, có nhiều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng chí là cán bộ nguồn; đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục đoàn kết, phối hợp cùng với đồng chí Phạm Lệ Lam hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. 

Đồng chí Lâm Văn Mẫn mong muốn đồng chí Phạm Lệ Lam tiếp tục cố gắng, khắc phục khó khăn, tiếp cận nhanh công việc, địa bàn, tâm huyết, trách nhiệm cùng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy hoàn thành xuất sắc mhiệm vụ được giao.

 • Tham khảo thêm

  Phân công, chỉ định 2 Giám đốc Sở giữ chức Bí thư Huyện ủy

  Phân công, chỉ định 2 Giám đốc Sở giữ chức Bí thư Huyện ủy
 • Tham khảo thêm

  Chỉ định tân Bí thư Tỉnh ủy, Quyền Bí thư Tỉnh ủy; phân công nhân sự phụ trách Đảng bộ và UBND tỉnh

  Chỉ định tân Bí thư Tỉnh ủy, Quyền Bí thư Tỉnh ủy; phân công nhân sự phụ trách Đảng bộ và UBND tỉnh
 • Tham khảo thêm

  Chỉ định tân Bí thư Huyện ủy; bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra

  Chỉ định tân Bí thư Huyện ủy; bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra
 • Tham khảo thêm

  Phân công, chỉ định Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh giữ chức Bí thư Thành ủy

  Phân công, chỉ định Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh giữ chức Bí thư Thành ủy
 • Tham khảo thêm

  Điều động, chỉ định Chủ tịch UBND thành phố giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối

  Điều động, chỉ định Chủ tịch UBND thành phố giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối
 • Tham khảo thêm

  Phân công, điều động, chỉ định Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy giữ chức vụ mới

  Phân công, điều động, chỉ định Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy giữ chức vụ mới
 • Tham khảo thêm

  Bộ Chính trị chỉ định Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

  Bộ Chính trị chỉ định Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
 • Tham khảo thêm

  Luân chuyển, chỉ định, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt tỉnh Vĩnh Long

  Luân chuyển, chỉ định, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt tỉnh Vĩnh Long
 • Tham khảo thêm

  Phân công, chỉ định, bổ nhiệm 4 nhân sự Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên nhậm chức vụ mới

  Phân công, chỉ định, bổ nhiệm 4 nhân sự Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên nhậm chức vụ mới
 • Tham khảo thêm

  Ban Bí thư chỉ định tân Phó Bí thư Tỉnh ủy; chuẩn y nhân sự Ban Thường vụ Thành ủy, Tỉnh ủy

  Ban Bí thư chỉ định tân Phó Bí thư Tỉnh ủy; chuẩn y nhân sự Ban Thường vụ Thành ủy, Tỉnh ủy
 • Tham khảo thêm

  Bổ nhiệm, chỉ định 11 Bí thư Huyện ủy, Giám đốc, Phó Giám đốc Sở, Trưởng ban,...

  Bổ nhiệm, chỉ định 11 Bí thư Huyện ủy, Giám đốc, Phó Giám đốc Sở, Trưởng ban,...
 • Tham khảo thêm

  Bộ Chính trị chỉ định Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

  Bộ Chính trị chỉ định Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng
 • Tham khảo thêm

  Ban Bí thư chỉ định nhân sự Phó Bí thư Tỉnh ủy

  Ban Bí thư chỉ định nhân sự Phó Bí thư Tỉnh ủy
 • Tham khảo thêm

  Luân chuyển, chỉ định Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức Bí thư Huyện ủy

  Luân chuyển, chỉ định Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức Bí thư Huyện ủy
 • Tham khảo thêm

  Chỉ định nữ Bí thư Huyện ủy

  Chỉ định nữ Bí thư Huyện ủy
 • Tham khảo thêm

  Tiến sĩ trẻ người dân tộc Cao Lan được chỉ định giữ chức Bí thư Huyện ủy

  Tiến sĩ trẻ người dân tộc Cao Lan được chỉ định giữ chức Bí thư Huyện ủy
 • Tham khảo thêm

  Công bố quyết định nhân sự Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bổ nhiệm Giám đốc Sở; chỉ định 2 tân Bí thư Huyện ủy

  Công bố quyết định nhân sự Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bổ nhiệm Giám đốc Sở; chỉ định 2 tân Bí thư Huyện ủy
 • Tham khảo thêm

  Chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy

  Chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy
 • Tham khảo thêm

  Điều động, chỉ định Phó Bí thư Huyện ủy, bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở

  Điều động, chỉ định Phó Bí thư Huyện ủy, bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở
 • Tham khảo thêm

  Điều động, chỉ định Phó Giám đốc Sở giữ chức Phó Bí thư Thường trực Quận ủy

  Điều động, chỉ định Phó Giám đốc Sở giữ chức Phó Bí thư Thường trực Quận ủy
Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Lễ tang đồng chí đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức với nghi thức Quốc tang.

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - THÔNG BÁO LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU VÀ LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Tóm tắt tiểu sử của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Người cộng sản tận tụy, quyết liệt, kiên trung và liêm khiết

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Người cộng sản tận tụy, quyết liệt, kiên trung và liêm khiết

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Trong suy nghĩ của tôi và nhiều người dân Việt Nam, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người lãnh đạo tận tụy vì nước vì dân, người cộng sản kiên trung, chân chính, cực kỳ liêm khiết; một hình mẫu cho phong cách lãnh đạo giản dị, gần dân, sát dân, luôn vì lợi ích của nhân dân; là một người mà cả cuộc đời dành hết sức mình cho công cuộc xây dựng Đảng vì đất nước hùng cường và thịnh vượng.

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN, ĐIỂM SÀN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 2024

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN, ĐIỂM SÀN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 2024

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Thực hiện kế hoạch tuyển sinh, hiện đã có một loạt các Đại học, học viện, trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển đại học năm 2024.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi