CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Chánh Văn phòng và 2 Giám đốc Sở trúng cử chức danh Ủy viên UBND tỉnh

12:51 - 29/03/2024

(Chinhphu.vn) - Tại kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tiến hành miễn nhiệm, bầu Ủy viên UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng và 2 Giám đốc Sở trúng cử chức danh Ủy viên UBND tỉnh- Ảnh 1.

Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được bầu Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, HĐND tỉnh Quảng Bình đã tiến hành miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các đồng chí: Mai Văn Minh, nguyên Giám đốc Sở NN-PTNT; Nguyễn Chí Thắng, nguyên Giám đốc Sở KH-CN.

HĐND tỉnh Quảng Bình đã tiến hành bầu 3 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở KH-CN, Giám đốc Sở NN-PTNT. 

Theo đó, các đồng chí: Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Trần Quang và Trần Quốc Tuấn đã trúng cử chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình Trần Hải Châu ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các đồng chí Mai Văn Minh, Nguyễn Chí Thắng trong thời gian thực hiện nhiệm vụ Ủy viên UBND tỉnh, nay được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công đảm nhận nhiệm vụ mới. 

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cũng chúc mừng và bày tỏ sự tin tưởng đối với các đồng chí: Nguyễn Trần Quang, Nguyễn Hoài Nam và Trần Quốc Tuấn vừa được HĐND tỉnh bầu Ủy viên UBND tỉnh sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò của mình trong cương vị mới, chung sức cùng toàn tỉnh hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

 • Tham khảo thêm

  Điều động, bổ nhiệm 3 tân Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

  Điều động, bổ nhiệm 3 tân Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
 • Tham khảo thêm

  Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 30 nhân sự chủ chốt tỉnh Quảng Bình

  Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 30 nhân sự chủ chốt tỉnh Quảng Bình
 • Tham khảo thêm

  Triển khai kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Quảng Bình

  Triển khai kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Quảng Bình
 • Tham khảo thêm

  Đại tá, Giám đốc Công an được bầu giữ trọng trách mới

  Đại tá, Giám đốc Công an được bầu giữ trọng trách mới
 • Tham khảo thêm

  Phó Hiệu trưởng Đại học được bầu giữ chức Phó Chủ tịch thành phố

  Phó Hiệu trưởng Đại học được bầu giữ chức Phó Chủ tịch thành phố
 • Tham khảo thêm

  Giám đốc Sở được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

  Giám đốc Sở được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
 • Tham khảo thêm

  Bầu Phó Bí thư Huyện ủy giữ chức Chủ tịch UBND huyện

  Bầu Phó Bí thư Huyện ủy giữ chức Chủ tịch UBND huyện
 • Tham khảo thêm

  Quyền Chủ tịch được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy

  Quyền Chủ tịch được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy
 • Tham khảo thêm

  Giám đốc Sở được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND thành phố

  Giám đốc Sở được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND thành phố
 • Tham khảo thêm

  Bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở, Phó Trưởng ban, giới thiệu để bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch huyện

  Bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở, Phó Trưởng ban, giới thiệu để bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch huyện
 • Tham khảo thêm

  Bãi nhiệm nhân sự Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh; bầu Chánh Văn phòng, Giám đốc Sở giữ trọng trách mới

  Bãi nhiệm nhân sự Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh; bầu Chánh Văn phòng, Giám đốc Sở giữ trọng trách mới
 • Tham khảo thêm

  2 tân Phó Bí thư được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch UBND huyện

  2 tân Phó Bí thư được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch UBND huyện
 • Tham khảo thêm

  Nguyên Phó Giám đốc Sở được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố

  Nguyên Phó Giám đốc Sở được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố
 • Tham khảo thêm

  Chỉ định 2 tân Phó Bí thư, giới thiệu bầu làm Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch UBND huyện

  Chỉ định 2 tân Phó Bí thư, giới thiệu bầu làm Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch UBND huyện
 • Tham khảo thêm

  Chuẩn y nhân sự Phó Bí thư Huyện ủy, giới thiệu bầu làm Chủ tịch HĐND huyện

  Chuẩn y nhân sự Phó Bí thư Huyện ủy, giới thiệu bầu làm Chủ tịch HĐND huyện
 • Tham khảo thêm

  Bầu Phó Chủ tịch Thường trực UBND giữ chức Phó Bí thư Thành ủy

  Bầu Phó Chủ tịch Thường trực UBND giữ chức Phó Bí thư Thành ủy
 • Tham khảo thêm

  Bầu Trưởng Ban Dân tộc giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các hội KHKT

  Bầu Trưởng Ban Dân tộc giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các hội KHKT
 • Tham khảo thêm

  Điều động, giới thiệu bầu Phó Giám đốc Sở làm Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ

  Điều động, giới thiệu bầu Phó Giám đốc Sở làm Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ
 • Tham khảo thêm

  Bầu nữ Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND thành phố

  Bầu nữ Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND thành phố
 • Tham khảo thêm

  Giám đốc Công an tỉnh được bầu giữ trọng trách mới

  Giám đốc Công an tỉnh được bầu giữ trọng trách mới