CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Quy chuẩn đường bộ cao tốc: Tốc độ 3 cấp, quy mô tối thiểu 4 làn

15:50 | 04/04/2024

(Chinhphu.vn) - Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 115:2024/BGTVT về đường bộ cao tốc, tốc độ thiết kế đường bộ cao tốc được phân làm 3 cấp, tối đa 120 km/h; quy mô tối thiểu 4 làn xe chạy.

}