CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp; bãi bỏ tất cả các cơ chế thu nhập đặc thù

20:23 | 30/11/2023

(Chinhphu.vn) - Quốc hội quyết nghị cải cách tổng thể chính sách tiền lương từ 1/7/2024, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH; bãi bỏ tất cả các cơ chế thu nhập đặc thù, áp dụng chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập thống nhất.

}