CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất

10:04 - 17/01/2023

(Chinhphu.vn) - Tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất.

Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất - Ảnh 1.

Cụ thể, theo dự thảo, các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, gồm:

1- Đất do Nhà nước thu hồi để thực hiện dự án để thực hiện dự án đô thị, dự án khu dân cư nông thôn, dự án xây dựng nhà ở thương mại. Giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đô thị, dự án khu dân cư nông thôn, dự án xây dựng nhà ở thương mại. Sử dụng đất nông nghiệp, sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở để thực hiện dự án đô thị, dự án khu dân cư nông thôn, dự án xây dựng nhà ở thương mại.

2- Sử dụng quỹ đất do Nhà nước quản lý, quỹ đất được tạo lập từ dự án tạo quỹ đất do Nhà nước đầu tư, quỹ đất do Nhà nước thu hồi khi sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước để thực hiện dự án sử dụng đất vào mục đích cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, thương mại, dịch vụ.

3- Cá nhân được giao đất ở mà không thuộc trường hợp giao đất tái định cư, giao đất ở cho đối tượng là người có công.

Điều kiện thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất

Theo dự thảo, đất để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất phải đảm bảo các điều kiện sau đây: Có trong kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được phê duyệt; phải có quy hoạch chi tiết 1/500 được cơ quan có thẩm quyền lựa chọn; đất đã được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc không phải bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để sử dụng vào các mục đích quy định tại mục (1) và (2) nêu trên phải có đủ các điều kiện sau đây:

a- Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 119 và Điều 120 của Luật này.

b- Phải bảo đảm các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 122 của Luật này đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư.

c- Điều kiện khác theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

đ- Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải có đề xuất dự án đầu tư trên khu đất đưa ra đấu giá và tiến độ thực hiện dự án.

e- Cam kết của nhà đầu tư phải thực hiện dự án theo đúng tiến độ dự án.

g- Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất không được thay đổi mục đích sử dụng đất, chiều cao, chiều sâu công trình, hệ số sử dụng đất.

h- Người trúng đấu giá phải đảm bảo hoàn thành dự án theo tiến độ nhưng không quá 5 năm kể từ ngày được bàn giao đất tại thực địa.

Cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để sử dụng vào các mục đích quy định tại mục (3) nêu trên phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

Dự thảo nêu rõ, UBND cấp tỉnh, huyện hằng năm phải công bố kế hoạch, danh mục các khu đất thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên Cổng thông tin đấu giá quyền sử dụng đất quốc gia, Cổng thông tin của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; lập, tổ chức thực hiện phương án thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của Luật này; tổ chức lập, tổ chức thực hiện phương án đấu giá quyền sử dụng đất; bàn giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.