Bộ Y tế triển khai thực hiện quy định về kê khai tài sản, thu nhập

21/12/2023 10:30

(Chinhphu.vn) - Bộ Y tế đã có văn bản gửi thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện quy định về kê khai tài sản, thu nhập và phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực.

Bộ Y tế triển khai thực hiện quy định về kê khai tài sản, thu nhập

Theo đó, thực hiện Luật PCTN số 36/2018/QH14, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, Bộ Y tế ban hành kế hoạch kê khai và công khai bản kê khai tài sản thu nhập hằng năm và bổ sung năm 2023 theo Quyết định số 4137/QĐ-BYT ngày 8/11/2023.

 Kê khai, giải trình trung thực về nguồn gốc tài sản thu nhập và biến động về tài sản thu nhập

Để công tác kê khai và công khai bản kê khai tài sản thu nhập hằng năm và bổ sung theo đúng quy định của pháp luật, Bộ Y tế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế đề cao sự gương mẫu, quyết liệt, nhất là vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật và kế hoạch của Bộ Y tế.

Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai, giải trình trung thực về nguồn gốc tài sản thu nhập và biến động về tài sản thu nhập của mình, của vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi (nếu có) chưa thành niên theo quy định của pháp luật đảm bảo đúng trình tự, thủ tục được quy định tại Điều 33, Luật PCTN năm 2018 và Điểm 5 mục III phần B phụ lục B kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, do vậy Bộ Y tế đề nghị thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện. Trong quá trình tiển khai thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc phản ánh về Bộ Y tế (qua Thanh tra Bộ Y tế) để được hướng dẫn.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
Tăng lương cơ sở cao nhất từ trước tới nay; tăng lương hưu, trợ cấp xã hội,...

Tăng lương cơ sở cao nhất từ trước tới nay; tăng lương hưu, trợ cấp xã hội,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành; tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (30% - mức cao nhất trong lịch sử tăng lương); tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp xã hội hiện hưởng.

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chính phủ đề xuất thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%).

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28 và 29/6/2024.

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN từ ngày 1/7/2024

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN từ ngày 1/7/2024

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Dự kiến Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi và chỉ đạo: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế; kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi