CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc làm Trưởng Ban soạn thảo Luật Giá (sửa đổi)

16:41 - 22/06/2022

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc làm Trưởng Ban soạn thảo Luật Giá (sửa đổi). Ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý giá làm Tổ trưởng Tổ biên tập.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc làm Trưởng Ban soạn thảo Luật Giá (sửa đổi) - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc làm Trưởng Ban soạn thảo Luật Giá (sửa đổi)

Ban soạn thảo dự án Luật Giá (sửa đổi) gồm 22 thành viên

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Quyết định số 1173/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật Giá (sửa đổi).

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh năm 2022, ngày 17/6/2022, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1173/QĐ-BTC thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật Giá (sửa đổi).

Ban soạn thảo dự án Luật Giá (sửa đổi) gồm 22 thành viên. Trưởng Ban soạn thảo là Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc. Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn là Phó ban.

Ban soạn thảo có các thành viên là: bà Vũ Thị Lưu Mai - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính -Ngân sách của Quốc hội; ông Phan Chí Hiếu - Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Lê Đình Thọ - Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; ông Trần Quốc Phương - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư...

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc làm Trưởng Ban soạn thảo Luật Giá (sửa đổi) - Ảnh 2.

Sửa Luật Giá để hạn chế những bất cập hiện hành.

Tổ biên tập dự án Luật Giá (sửa đổi có 64) thành viên

Tổ biên tập dự án Luật Giá (sửa đổi) có 64 thành viên. Trong đó, ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) được phân công làm Tổ trưởng; ông Đặng Công Khôi - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) làm Tổ phó thường trực; bà Đinh Thị Nương - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) làm Tổ phó. Các thành viên gồm: ông Nguyễn Văn Truyền - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính); ông Phạm Huy Hiếu - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính (Bộ Giao thông vận tải)...

Quyết định cũng nêu rõ, kinh phí cho nhiệm vụ soạn thảo dự án Luật Giá (sửa đổi) do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

Ban soạn thảo và Tổ biên tập chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi dự án Luật được Quốc hội ban hành.

Tại Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 vừa được thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Luật Giá (sửa đổi) là một trong 5 dự án luật được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 để trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 dự kiến diễn ra vào tháng 10/2022.

Dự án Luật Giá (sửa đổi) sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 5 (dự kiến diễn ra vào tháng 5/2023)./.