Tags: Bộ Tổng tham mưu

Không để bộ đội “ngóng” quy định, chậm được hưởng chính sách

Không để bộ đội “ngóng” quy định, chậm được hưởng chính sách

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Một số đơn vị chậm trễ xây dựng, ban hành quy chế, hướng dẫn thực hiện văn bản 3641/HD-TM về việc giải quyết cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng nghỉ tranh thủ, đi về hằng ngày, khiến bộ đội phải “ngóng” quy định, chậm được hưởng chính sách.

Bổ nhiệm Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu; Sư đoàn trưởng và 12 cán bộ chủ trì Quân khu

Bổ nhiệm Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu; Sư đoàn trưởng và 12 cán bộ chủ trì Quân khu

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 1 giữ chức vụ Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu; bổ nhiệm Sư đoàn trưởng Sư đoàn 2 và 12 cán bộ chủ trì thuộc Quân khu 5.

Công bố quyết định sắp xếp tổ chức, bổ nhiệm nhân sự quân đội

Công bố quyết định sắp xếp tổ chức, bổ nhiệm nhân sự quân đội

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tổ chức lại cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang, cấp huyện và các đơn vị trực thuộc.

Công bố quyết định sáp nhập Phòng, Đại đội; tổ chức lại Trung đoàn

Công bố quyết định sáp nhập Phòng, Đại đội; tổ chức lại Trung đoàn

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Sáp nhập Đại đội Trinh sát, Đại đội Thiết giáp thành Đại đội Trinh sát cơ giới; tổ chức lại Trung đoàn bộ binh 125 khung thường trực thành Trung đoàn bộ binh 125 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương.

Công bố quyết định tổ chức, nhân sự Bộ Chỉ huy, Ban Chỉ huy Quân sự

Công bố quyết định tổ chức, nhân sự Bộ Chỉ huy, Ban Chỉ huy Quân sự

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu vừa tổ chức hội nghị công bố Quyết định tổ chức lại Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện và đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu.

Công bố quyết định tổ chức lại cơ quan Bộ Tư lệnh

Công bố quyết định tổ chức lại cơ quan Bộ Tư lệnh

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Công bố Quyết định về việc tổ chức lại và ban hành biểu tổ chức, biên chế cơ quan Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện và các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố.

Giải thể, sáp nhập, tổ chức lại cơ quan Quân sự cấp tỉnh, cấp huyện

Giải thể, sáp nhập, tổ chức lại cơ quan Quân sự cấp tỉnh, cấp huyện

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ công bố quyết định tổ chức lại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang, ban chỉ huy quân sự cấp huyện và các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang.

Công bố quyết định giải thể, sáp nhập, thành lập mới, bổ nhiệm, chỉ định nhân sự Quân đội

Công bố quyết định giải thể, sáp nhập, thành lập mới, bổ nhiệm, chỉ định nhân sự Quân đội

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị công bố các quyết định tổ chức lại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện và đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Công bố quyết định tổ chức lại, điều động, bổ nhiệm nhân sự Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Công bố quyết định tổ chức lại, điều động, bổ nhiệm nhân sự Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam về quy định phân loại tổ chức cơ quan quân sự địa phương; tổ chức lại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện và các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sư cấp tỉnh.

Tổ chức lại Bộ Chỉ huy, Ban Chỉ huy Quân sự; xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại

Tổ chức lại Bộ Chỉ huy, Ban Chỉ huy Quân sự; xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức công bố các quyết định quy định phân loại tổ chức cơ quan quân sự địa phương, tổ chức lại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện và các đơn vị trực thuộc.

Công bố quyết định về tổ chức, nhân sự Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Công bố quyết định về tổ chức, nhân sự Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên công bố quyết định tổ chức lại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện và đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Sáp nhập, tổ chức lại các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Sáp nhập, tổ chức lại các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam về việc thành lập và tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế 2024: Phải thể hiện được thành quả phát triển, cho thấy sức mạnh quốc phòng Việt Nam

Triển lãm Quốc phòng quốc tế 2024: Phải thể hiện được thành quả phát triển, cho thấy sức mạnh quốc phòng Việt Nam

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024 là dịp để quảng bá, tuyên truyền về năng lực, tiềm lực công nghệ, vũ khí trang bị do công nghiệp quốc phòng Việt Nam sản xuất tới bạn bè quốc tế và nhân dân trong nước. Các sản phẩm trưng bày phải thể hiện được thành quả phát triển của công nghiệp quốc phòng, qua đó cho thấy sức mạnh quốc phòng của Việt Nam, thúc đẩy hội nhập quốc tế và hợp tác về quốc phòng giữa Việt Nam với các nước.

Đề nghị điều chỉnh chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp Quân đội

Đề nghị điều chỉnh chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp Quân đội

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Binh chủng Công binh đề nghị nghiên cứu điều chỉnh chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước; thu hút được người có trình độ vào phục vụ trong Quân đội.

THÀNH LẬP QUÂN ĐOÀN 12: BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

THÀNH LẬP QUÂN ĐOÀN 12: BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Quân đoàn 12 - Quân đoàn “tinh, gọn, mạnh” đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét, quyết định kỷ luật tập thể, cá nhân

Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét, quyết định kỷ luật tập thể, cá nhân

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã xem xét, quyết định kỷ luật các tập thể, cá nhân vi phạm.

Tuyển sinh đào tạo hệ dân sự tại một số trường Quân đội từ năm học 2024-2025

Tuyển sinh đào tạo hệ dân sự tại một số trường Quân đội từ năm học 2024-2025

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Tại Hội thảo “Đề án tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước tại một số cơ sở đào tạo trong Quân đội", các đại biểu nhất trí lộ trình tổ chức tuyển sinh, tổ chức đào tạo hệ dân sự từ năm học 2024-2025.

Đọc nhiều
Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành; tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (30% - mức cao nhất trong lịch sử tăng lương); tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp xã hội hiện hưởng.

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương khu vực công; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương khu vực công; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chính phủ đề xuất thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%).

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN từ 1/7/2024

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN từ 1/7/2024

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Dự kiến Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi và chỉ đạo: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế; kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

Đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở; bổ nhiệm, phong thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu,...

Đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở; bổ nhiệm, phong thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Qua tổng kết Luật Sĩ quan và kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị; dự kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung 10 điều của luật liên quan đến việc bổ nhiệm, thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu, tiền lương, phụ cấp... của sĩ quan Quân đội.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

}