CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Chú trọng xây dựng văn hóa học đường ngay từ những ngày đầu năm học

08:29 - 05/09/2022

(Chinhphu.vn) - Lễ Khai giảng tổ chức thống nhất trên cả nước vào sáng ngày 5/9 theo hướng gọn nhẹ, phù hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường, tạo không khí vui tươi, phấn khởi của ngày khai giảng. Các trường ổn định và duy trì nền nếp học tập ngay sau Lễ Khai giảng; chú trọng xây dựng văn hóa học đường ngay từ những ngày đầu năm học;

Ưu tiên biên chế để tuyển dụng giáo viên cho các môn học mới

Ngày 29/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn số 4185/BGDĐT-VP yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố triển khai một số hoạt động đầu năm học 2022-2023. 

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai thực hiện quyết định của Bộ Chính trị về việc bổ sung biên chế giáo viên cho các địa phương trong năm học 2022-2023 và những năm tiếp theo, trong đó ưu tiên biên chế để tuyển dụng giáo viên cho các môn học mới trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Không để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa 

Đồng thời, Bộ yêu cầu chủ động rà soát, bố trí, sắp xếp trường, lớp, giáo viên, nhân viên phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và biên chế được giao theo quy định; rà soát, bổ sung trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi; sửa chữa, nâng cấp trường, lớp học; ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

Bảo đảm cung cấp đủ sách giáo khoa cho học sinh, không để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học.

Chú trọng xây dựng văn hóa học đường ngay từ những ngày đầu năm học

Về việc đón học sinh đầu cấp và tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới, các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động đón học sinh đầu cấp học như: tổ chức cho học sinh tìm hiểu về truyền thống và các hoạt động của nhà trường; phổ biến nội quy, quy định của nhà trường; giới thiệu các hoạt động giáo dục, chương trình giáo dục, phương pháp học tập và rèn luyện ở trường, lớp. 

Lễ Khai giảng thống nhất trên cả nước vào sáng ngày 5/9 theo hướng gọn nhẹ, phù hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường, tạo không khí vui tươi, phấn khởi của ngày khai giảng.

Các trường ổn định và duy trì nền nếp học tập ngay sau Lễ Khai giảng; ban hành kế hoạch giáo dục của nhà trường trong cả năm học bảo đảm nội dung chương trình giáo dục theo quy định; việc tổ chức các hoạt động đầu năm học cần phù hợp với lứa tuổi học sinh, điều kiện của nhà trường, gắn với thực tế của địa phương; 

Chú trọng xây dựng văn hóa học đường ngay từ những ngày đầu năm học; phối hợp tốt với phụ huynh học sinh để tạo sự đồng thuận, chia sẻ, hỗ trợ ngành giáo dục thực hiện tốt nhiệm vụ năm học đã đề ra.

Công khai các khoản thu, chi đầu năm học

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện đúng các quy định về quản lý thu, chi tài chính, công khai các khoản thu, chi đầu năm học; 

Chú trọng các nội dung thanh tra, kiểm tra việc lựa chọn sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, hoạt động dạy thêm, học thêm, quản lý và sử dụng sách tham khảo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, công tác quản lý tài chính, tài sản, đầu tư, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại các địa phương, cơ sở giáo dục.