Điều chỉnh, bổ sung các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo

03/06/2024 18:50

(Chinhphu.vn) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương quyết định đưa 2 vụ án ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo; tiếp tục theo dõi, chỉ đạo đối với 2 vụ án và bổ sung 1 vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Điều chỉnh, bổ sung các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo- Ảnh 1.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương chủ trì hội nghị.

Bổ sung 1 vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo

Ngày 29/5, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương họp phiên thường kỳ.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh nghe, thảo luận, cho ý kiến đối với báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý I và tháng 4, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian còn lại của quý II; phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (bổ sung, thay thế).

Điều chỉnh, bổ sung các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo- Ảnh 2.

Căn cứ đề xuất của cơ quan thường trực và ý kiến của các thành viên, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh quyết định đưa 2 vụ án ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo; tiếp tục theo dõi, chỉ đạo đối với 2 vụ án; bổ sung 1 vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Điều chỉnh, bổ sung các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo- Ảnh 3.

Điều chỉnh, bổ sung các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo

Vừa qua Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì phiên họp thường kỳ thứ 12 của Ban Chỉ đạo tỉnh.

Tại phiên họp, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đã báo cáo một số nội dung: rà soát tiến độ kết quả thực hiện Kế hoạch số 35-KH/TU, ngày 13/2/2023 về thực hiện các nội dung Kết luận của Đoàn Kiểm tra số 1, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; rà soát báo cáo tiến độ, kết quả xử lý liên quan 21 vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Cũng tại phiên họp, Ban Chỉ đạo tỉnh cũng đã nghe báo cáo tờ trình, điều chỉnh, bổ sung các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

 Bên cạnh đó, phiên họp cũng rà soát, báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo trình từ phiên họp lần thứ 11 đến nay.

Tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu các thành viên trong Ban Chỉ đạo tỉnh trao đổi, thảo luận các nội dung do Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo trình bày tại cuộc họp để thống nhất. Trên cơ sở đó, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh có kết luận các nội dung tại phiên họp này.

Điều chỉnh, bổ sung các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo- Ảnh 4.

Họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo

Vừa qua đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Sơn La, chủ trì họp đánh giá kết quả công tác tháng 5 và một số nội dung theo thẩm quyền.

Trong tháng 5, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Sơn La tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo thực hiện nghiêm các kết luận phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Trung ương. 

Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị thực hiện tốt các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực; rà soát, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực quản lý tài chính công, đầu tư công, tài sản công, đấu thầu, đấu giá…

Các cơ quan tố tụng tỉnh đã kịp thời khởi tố điều tra, truy tố, xét xử các vụ án và thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế đảm bảo theo quy định. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc thực hiện nghiêm thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, theo dõi, chỉ đạo; triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử và thu hồi tài sản tham nhũng.

Tại cuộc họp, Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La đã báo cáo tiến độ giải quyết vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi chỉ đạo đối với vụ việc của Công ty cổ phần chè Cờ Đỏ Mộc Châu; báo cáo tiến độ giải quyết các vụ án xảy ra tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Sơn La; vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí, xảy ra tại Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Mộc Châu; vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ, xảy ra tại UBND huyện Bắc Yên; vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, Trường đại học Tây Bắc.

Cũng tại cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã nghe Công an tỉnh báo cáo tổng hợp tình hình, kết quả điều tra các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo từ ngày 19/4 đến ngày 18/5.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lò Minh Hùng đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động tham mưu thực hiện các nhiệm vụ theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. 

Giao đồng chí Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục giúp Trưởng ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Lễ tang đồng chí đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức với nghi thức Quốc tang.

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - THÔNG BÁO LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU VÀ LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Tóm tắt tiểu sử của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Người cộng sản tận tụy, quyết liệt, kiên trung và liêm khiết

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Người cộng sản tận tụy, quyết liệt, kiên trung và liêm khiết

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Trong suy nghĩ của tôi và nhiều người dân Việt Nam, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người lãnh đạo tận tụy vì nước vì dân, người cộng sản kiên trung, chân chính, cực kỳ liêm khiết; một hình mẫu cho phong cách lãnh đạo giản dị, gần dân, sát dân, luôn vì lợi ích của nhân dân; là một người mà cả cuộc đời dành hết sức mình cho công cuộc xây dựng Đảng vì đất nước hùng cường và thịnh vượng.

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN, ĐIỂM SÀN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 2024

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN, ĐIỂM SÀN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 2024

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Thực hiện kế hoạch tuyển sinh, hiện đã có một loạt các Đại học, học viện, trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển đại học năm 2024.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi