CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Bổ nhiệm Chủ nhiệm Chính trị giữ chức Phó Chính ủy

09:34 | 26/04/2024

(Chinhphu.vn) - Đại tá Nguyễn Thanh Quảng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng được bổ nhiệm giữ chức Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng.

}