Tags: Ban Tổ chức Trung ương

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường làm việc với Ban Tổ chức Trung ương

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường làm việc với Ban Tổ chức Trung ương

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Nhấn mạnh vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Ban Tổ chức Trung ương trong tham mưu về công tác cán bộ, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đề nghị những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, Ban Tổ chức Trung ương cần tiếp tục nghiên cứu tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra theo thẩm quyền để không ngừng nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược, xứng đáng là “then chốt của then chốt”.

HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 9: Thảo luận nhiều vấn đề quan trọng

HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 9: Thảo luận nhiều vấn đề quan trọng

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII bàn về các nội dung: Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm về quản lý biên chế

Tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm về quản lý biên chế

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Ngày 24/4, tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế đã chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạo (Phiên họp thứ 3).

Quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Thái Học, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Thái Học, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương giữ chức Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG: CÔNG TÁC NHÂN SỰ LÀ NHIỆM VỤ ĐẶC BIỆT QUAN TRỌNG

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG: CÔNG TÁC NHÂN SỰ LÀ NHIỆM VỤ ĐẶC BIỆT QUAN TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Công tác nhân sự là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ "then chốt" của "then chốt"; phải "có con mắt tinh đời" trong việc đánh giá, giới thiệu, lựa chọn; phải rất tỉnh táo, tinh tường "đừng nhìn gà hóa cuốc", "đừng thấy đỏ tưởng là chín"; phải làm tốt công tác nhân sự từ đại hội đảng bộ các cấp để góp phần chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội XIV của Đảng.

Bộ Chính trị chỉ định Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Bộ Chính trị chỉ định Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Ngày 18/3, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định nhân sự giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Bộ Chính trị chỉ định Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Bộ Chính trị chỉ định Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Bộ Chính trị quyết định điều động và chỉ định đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xây dựng bảng lương mới; nghiên cứu, đề xuất các chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, nhân viên y tế

Xây dựng bảng lương mới; nghiên cứu, đề xuất các chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, nhân viên y tế

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục nghiên cứu, đề xuất Bộ Chính trị các chính sách đãi ngộ cho cán bộ, nhân viên ngành y tế. Hiện Bộ Y tế cũng phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng thang bảng lương cùng các chế độ phụ cấp với cán bộ, nhân viên y tế khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024.

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Ban Tổ chức Trung ương

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Ban Tổ chức Trung ương

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Đồng chí Phạm Thị Hồng Sâm được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương. Đồng chí Trần Viết Cường được bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Thư ký Lãnh đạo Ban.

Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhận thêm trọng trách mới

Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhận thêm trọng trách mới

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre chỉ định đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025.

Năm 2024: Phải hoàn thành sắp xếp đơn vị sự nghiệp, tiếp tục sắp xếp vị trí việc làm để cải cách tiền lương

Năm 2024: Phải hoàn thành sắp xếp đơn vị sự nghiệp, tiếp tục sắp xếp vị trí việc làm để cải cách tiền lương

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Năm 2024 phải hoàn thành sắp xếp các đơn vị sự nghiệp để có thể giảm được 140 đơn vị và tiếp tục sắp xếp vị trí việc làm. Đây là cơ sở quan trọng để điều chỉnh, đổi mới chính sách tiền lương và thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024.

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm của cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm của cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Hướng dẫn số 25-HD/BTCTW ngày 10/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, trong đó có mẫu Bản kiểm điểm cá nhân (Cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý).

Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm của cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm của cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Hướng dẫn số 25-HD/BTCTW ngày 10/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, trong đó có mẫu Bản kiểm điểm cá nhân (Cá nhân không giữ chức lãnh đạo, quản lý).

Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW sắp xếp tổ chức, cán bộ ở những địa phương sắp xếp đơn vị hành chính

Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW sắp xếp tổ chức, cán bộ ở những địa phương sắp xếp đơn vị hành chính

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 30/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Hướng dẫn sắp xếp tổ chức đảng ở những địa phương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Hướng dẫn sắp xếp tổ chức đảng ở những địa phương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn sắp xếp tổ chức đảng ở những địa phương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Hướng dẫn số 25-HD/BTCTW về xếp loại tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Hướng dẫn số 25-HD/BTCTW về xếp loại tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Chính sách mới

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Hướng dẫn số 25-HD/BTCTW ngày 10/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Y tế bổ nhiệm nhân sự mới

Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Y tế bổ nhiệm nhân sự mới

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Y tế vừa quyết định bổ nhiệm nhân sự Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Vắc xin và Sinh phẩm số 1.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, luân chuyển 45 cán bộ diện Trung ương quản lý

Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, luân chuyển 45 cán bộ diện Trung ương quản lý

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã điều động 45 cán bộ diện Trung ương quản lý (trong đó có 34 Ủy viên Trung ương Đảng, cả chính thức và dự khuyết) giữ chức bí thư, phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối; chủ tịch, phó chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đồng thời đã phân công, bố trí công tác sau luân chuyển đối với 53 cán bộ.

Đọc nhiều
Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành; tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (30% - mức cao nhất trong lịch sử tăng lương); tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp xã hội hiện hưởng.

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương khu vực công; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương khu vực công; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chính phủ đề xuất thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%).

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT 2024

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT 2024

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28 và 29/6/2024.

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN từ 1/7/2024

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN từ 1/7/2024

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Dự kiến Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi và chỉ đạo: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế; kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

}