CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Bãi bỏ Thông tư hướng dẫn về thuế GTGT, TNDN đối với cơ quan báo chí

17:10 - 06/04/2023

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 19/2023/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 150/2010/TT-BTC ngày 27/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với các cơ quan báo chí.

Bãi bỏ Thông tư hướng dẫn về thuế GTGT, TNDN đối với cơ quan báo chí - Ảnh 1.

Bãi bỏ Thông tư 150/2010/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT, TNDN đối với cơ quan báo chí.

Theo đó, bằng việc ban hành Thông tư 19/2023/TT-BTC, Bộ Tài chính sẽ bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 150/2010/TT-BTC ngày 27 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và thuế TNDN đối với các cơ quan báo chí. 

Thông tư 19/2023/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/5/2023.

Trước đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 150/2010/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT và thuế TNDN đối với các cơ quan báo chí được thành lập và hoạt động theo Luật Báo chí, xuất bản là đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động quảng cáo có thu nhập, bao gồm các Báo tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ (Báo tự đảm bảo chi phí hoạt động) và các Báo tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ (Báo tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động).

Thanh Quang